แนะนำ Ruby on Rails

Ruby on Rails จัดเป็น Web Application Framework กล่าวคือเป็นโครงสร้างสำหรับพัฒนา Web Application ประกอบด้วยชุดเครื่องมือต่างๆ สำหรับอำนวยความสะดวกให้แก่วิศกรซอฟต์แวร์ ข้อดีของการใช้ Ruby on Rails มีหลายประการคือ

  1. ไม่ต้องเสียเวลาพัฒนาเครื่องมือเพื่อใช้เอง จึงสามารถใช้เวลาไปกับการสร้างซอฟต์แวร์ตาม ข้อกำหนดได้มากขึ้น
  2. ส่งเสริมให้วิศวกรซอฟต์แวร์มีระเบียบวินัยที่ชัดเจน เป็นมาตรฐานเดียวกัน
  3. มีระบบการทดสอบด้วยซอฟต์แวร์ ทำให้การทดสอบครบถ้วนสม่ำเสมอ
  4. Ruby on Rails เป็นซอฟต์แวร์ open source ทำให้สามารถตรวจสอบซอร์สโค้ดได้ครบ ถ้วน ช่วยให้การแก้ปัญหาเป็นไปได้ง่ายขึ้น
  5. ข้อดีอีกข้อของ open source software คือการมีเครือข่ายวิศวกรซอฟต์แวร์ทั่วโลก ช่วยกันประดิษฐ์เครื่องมือเพื่อการใช้งานจำเพาะต่างๆ และแบ่งปันให้เพื่อนวิศวกรซอฟต์แวร์ ได้นำไปใช้และพัฒนาต่อยอดยิ่งๆ ขึ้นไป

Ruby on Rails มีข้อดีหลายประการดังได้กล่าวไปแล้ว แต่ก็ไม่ได้มีข้อเสียไปเสียทีเดียว ความยุ่งยากหลายประการของ Ruby on Rails ก็มีอยู่หลายข้อคือ

  1. การติดตั้ง Ruby on Rails บนเครื่อง development ยุ่งยากกว่าเครื่องมืออื่นๆ เช่น PHP, Java หรือ .NET
  2. การ Deploy Rails application ขึ้นเซิร์ฟเวอร์จริง ก็ยิ่งยุ่งยากมากกว่าการติดตั้งบนเครื่อง development
  3. ความเร็วในการทำงานของภาษา Ruby จัดได้ว่าช้ากว่าคู่แข่งอยู่มาก มีความพยายาม แก้ปัญหานี้จากหลายๆ ฝ่าย เช่น JRuby เป็นการใช้ Java Virtual Machine มารันโปรแกรมที่เขียนขึ้นด้วยภาษา Ruby อาศัยการทำงานของ Java Hotspot Compiler ในการช่วยเพิ่มความเร็วในการทำงาน
  4. ทั้ง Ruby และ Ruby on Rails มีทัศนคติที่ไม่ดีกับ Microsoft Windows การส่งเสริมการ ทำงานบน Windows จึงมีไม่มากนัก ทำให้การพัฒนา Ruby on Rails ต้องทำบน Linux หรือ Apple Mac OS เป็นหลักและ Deploy ขึ้น Linux Server เป็นหลัก
  5. Ruby on Rails ได้รับความนิยมมากในต่างประเทศ แต่ในประเทศไทยเพิ่งเริ่มมีความนิยมในระยะเวลา 1-2 ปีมานี้ ทำให้ตำรับตำราต่างๆ เป็นภาษาต่างประเทศทั้งหมด

ดังนั้น การเลือกใช้งาน Ruby on Rails สำหรับงานที่ได้รับข้อกำหนดมา จึงต้องมีการคิดวิเคราะห์ ว่าเป็นเครื่องมือที่เหมาะสมหรือไม่ อย่างไร ตัวอย่างเช่น เป็น Standalone Application หรือเป็น Server Application ในการทำงานต้องอาศัยความเร็วหรือไม่ การบำรุงรักษา ใครเป็นผู้รับผิดชอบ ผู้รับผิดชอบนี้มีความสามารถในการบำรุงรักษาซอฟต์แวร์ชนิดนี้หรือไม่ กระบวนการ Deploy ของเจ้าของโครงการเป็นอย่างไร สามารถปรับใช้อะไรได้บ้าง ฯลฯ

Ruby on Rails (http://rubyonrails.org/) ถูกพัฒนาขึ้นในปี 2003 โดย David Heinemeier Hansson หรือเรียกกันโดยทั่วไปว่า DHH ร่วมกับชุมชนชาว Open Source รวมกว่า 4,000 คน สิทธิการใช้งาน Ruby on Rails อยู่ภายใต้ข้อตกลง MIT License (http://opensource.org/licenses/mit-license.php)