ความรับผิดชอบต่อสังคม CSR – อไจล์ ในประเทศไทย

การมีความรับผิดชอบต่อสังคม – ช่วยพัฒนาและถ่ายทอดแนวคิดแบบ อไจล์ในประเทศไทย

Agile in Thailand

การมีความรับผิดชอบต่อสังคมถือเป็นหัวใจสำคัญของบริษัทสวิฟต์เลท เพราะเราไม่เพียงแค่เป็นบริษัทที่พัฒนาซอฟต์แวร์เพียงเท่านั้น แต่เพราะเรานั้นต้องการที่จะเป็นบริษัทไอทีที่ดีที่สุดในประเทศไทย สิ่งที่เราทำคือ การที่พวกเราเปิดกว้างและพร้อมที่จะเปลี่ยนคนหนุ่มสาวให้กลายเป็นผู้เชี่ยวชาญ ซึ่งถือเป็นรากฐานสำคัญของตลาดซอฟต์แวร์และเทคโนโลยีในไทย โดยเราเปรียบพนักงานของเราเป็นครอบครัว เมื่อวันนึงที่พวกเขาเติบโตขึ้นและจากไป เราก็หวังว่าพวกเขาจะนำความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับ นำพาประเทศไทยให้ก้าวไปในแถวหน้าในอุตสาหกรรมด้านเทคโนโลยี

การรับนักศึกษาฝึกงาน การฝึกอบรม การให้ความร่วมมือกับสถานบันการศึกษา

เราเชื่อว่าคนไทยนั้นมีความสามารถ ถ้าหากได้รับโอกาส และเราก็ดีใจที่เราเป็นผู้มอบโอกาสนั้นๆให้แก่พวกเขาในการให้ความรู้ในส่วนของด้านไอที ผ่านโครงการเหล่านี้ของเรา

  • การฝึกอบรม  Ruby on Rails

ในปัจจุบัน สวิฟต์เลท ได้ได้เปิดการฝึกอบรม Ruby on Rails หรือที่เรียกกันอย่างคุ้นเคยว่า “Rails” ให้กับหลายๆมหาวิทยาลัย ซึ่งเปิดให้ผู้ที่สนใจเรียนนรู้เกี่ยวกับ full-stack framework ไม่ว่าจะเป็นนักเรียน อาจารย์ เจ้าหน้าที่ด้านสารสนเทศ ฯลฯ

  • โปรแกรมฝึกงานและสหกิจศึกษา

เราได้จัดทำโครงการสำหรับฝึกงานและสหกิจศึกษาให้แก่นิสิตนักศึกษาผู้มีความรู้ความสามารถและหลงใหลในด้านไอที ซึ่งนักศึกษาที่ได้เข้าฝึกงานที่นี่จะได้รับประสบการณ์เรียนรู้ทักษะและวิธีการในการทำงานจากทีมงานของเรา โดยเราจะช่วยหล่อหลอมให้พวกเขาเติบโตมีความรู้ความสามารถในแบบของพวกเขาเอง นอกจากนี้แล้วเรายังได้การสนับนุนนิสิตนักศึกษาในการเข้าแข่งขัน ACM International Collegiate Programming Competition (ICPC) ซึ่งเป็นการแข่งเขียนโปรแกรมระดับโลก ติดต่อเราเราได้ที่นี่

ซื่อสัตย์และศีลธรรมคือสิ่งที่เรายึดมั่น

เราไม่ขอให้พนักงานของเราเป็นคนที่สมบูรณ์แบบ แต่เราขอให้พวกเขาทำงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและเป็นมืออาชีพ พนักงานของเรามาทำงานและพร้อมที่จะเรียนรู้ในแต่ละวันเพราะไม่มีใครแก่เกินไปที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ นอกจากนี้ ทักษะที่ยิ่งใหญ่ที่สุดที่เราแก่พนักงานก็คือความสามารถในการทำงานกับผู้คนเพราะเราไม่ใช่เครื่องจักร เราให้ความสำคัญกับความสัมพันธ์ระหว่างลูกค้าและเรา แต่เพราะการสร้างความเชื่อมั่นไม่ใช่เรื่องง่ายๆ ดังนั้นเราจึงต้องแน่ใจก่อนว่าจะปฏิบัติต่อทุกคนด้วยความเคารพตามที่พวกเขาสมควรจะได้รับ

อนาคตของประเทศไทยคือความรับผิดชอบของเรา!

ด้วยทัศนคติที่ดีพร้อมความารู้ความสามารถ ทำให้พนักงานของสวิฟต์เลทนั้นสามารถเข้าถึงการทำงานในรูปแบบอไจล์ และการพัฒนาซอฟต์แวร์ได้อย่างเชี่ยวชาญ และจะยิ่งดีขึ้นกว่าที่เคยเป็นเมื่อมีการทำงานรวมกันเป็นทีม เราเชื่อมั่นว่าความทุ่มเทของพนักงานของเราจะเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างอนาคตที่ดีขึ้นของประเทศไทย