ประวัติของสวิฟต์เลท จุดเริ่มต้นของธุรกิจ ซอฟต์แวร์ เฮ้าส์

การสร้างระบบนิเวศสำหรับ การพัฒนาแบบอไจล์ในกรุงเทพฯ

agile development bangkok

สวิฟต์เลท – ความเป็นมา

สวิฟต์เลทได้เริ่มก่อตั้งเมื่อเกือบทศวรรษที่ผ่านมา โดย คุณอาทิตย์ หงษ์จิตกุล ซึ่งคุณอาทิตย์ ได้นำประสบการณ์ องค์ความรู้และหลักการทำงานในรูปแบบอไจล์ จากการทำงานในบริษัทยักษ์ใหญ่จากประเทศสหรัฐอเมริกาอย่าง บริษัท ThoughtWorks มาประยุกต์ใช้กับบริษัท สวิฟต์เลท ของเรา

ภายใต้คติที่ว่าวันนี้ต้องดีกว่าเมื่อวาน ทำให้คุณอาทิตย์เปลี่ยนจากคนที่ไม่มีประสบการณ์เป็นผู้เชี่ยวชาญที่รักในการทำงาน และเมื่อคุณอาทิตย์กลับมาไทย ทำให้เขาคุณอาทิตย์มีความคิดริเริ่มบริษัทซอฟต์แวร์ที่ยึดหลักการทำงานแบบอไจล์ จึงทำให้เกิดเป็นบริษัทสวิฟต์เลท

การพัฒนาซอฟต์แวร์แบบ อไจล์ – ธุรกิจไอทีไทยที่ยั่งยืน

โดยตลอด 9 ปีที่ผ่านมา สวิฟต์เลท มุ่งมั่นพัฒนาและส่งมอบซอฟต์แวร์ทีมีคุณภาพให้กับลูกค้ามาโดยตลอด สามารถดูผลงานที่ผ่านมาของเราได้ที่นี่

Agile Development Bangkok

ปัจจุบันสวิฟต์เลท คือ ผู้นำในการใช้หลักการทำงานแบบอไจล์ในการพัฒนาซอฟต์แวร์ในประเทศไทย

สวิฟต์เลทก่อตั้งเมื่อปี 2555 และเติบโตอย่างต่อเนื่องจากรากฐานธุรกิจ Startup พร้อมกับเป้าหมายในการเป็นผู้นำในการพัฒนาซอฟต์แวร์ในรูปแบบอไจล์ในประเทศไทย คุณอาทิตย์และทีมงานไม่เพียงแค่เป็นทีมพัฒนาเพียงเท่านั้นแต่พวกเขายังเป็นเพื่อนที่ซื่อสัตย์พร้อมพร้อมคำปรึกษาด้วยรอยยิ้มและสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่องโดยไม่หยุดยั้งเพื่อผลลัพธ์ที่สมบูรณ์แบบให้กับลูกค้า