Swiftlet Co., Ltd.

VISION – AGILE DEVELOPMENT THAILAND

Agile Development Thailand – A Vision For The Future

Agile development thailand

การพัฒนาซอฟต์แวร์ในรูปแบบอไจล์ / เป้าหมายของบริษัทสวิฟต์เลท: เราจะเป็นบริษัทไอทีที่ดีที่สุดในประเทศไทย

เมื่อนึกถึงบริษัทไอทีผู้ให้บริการ software-as-a-service (SaaS), ระบบบริหารจัดการข้อมูลในองค์กร (ERP), เว็บ (Web Technology) และ แอปพลิเคชัน (Application) ในประเทศไทย เราต้องการให้คุณนึกถึงบริษัทสวิฟต์เลทเป็นชื่อแรก ที่คุณคุ้นชินและเชื่อมั่นไว้วางใจ ว่าเป็นบริษัทที่มีศักยภาพและมีความเชี่ยวชาญทางด้านไอที และเราหวังว่าเราจะเป็นผู้นำที่จะทำให้อุตสาหกรรมไอทีในไทยดีขึ้นกว่าเดิม

อนาคตของอุตสหกรรมไอทีในประเทศไทยเริ่มต้นที่นี่!

บริษัท สวิฟต์เลท ให้ความสำคัญต่อความซื่อสัตย์สุจริต ความเป็นมืออาชีพ ตลอดจนความทัศนคติที่ดีในที่ทำงาน ซึ่งเป็นสิ่งที่เรามุ่งมั่นในการรับผิดชอบต่อสังคม เราไม่เพียงแค่ต้องการสร้างซอฟต์แวร์ที่ดีเพียงเท่านั้น เรายังเป็นส่วนที่สร้างอุตสาหกรรมในประเทศให้ดียิ่งขึ้น ทางสวิฟต์เลทจึงมีความภูมิใจที่จะนำส่งงานที่ไม่เหมือนใครและเต็มไปด้วยคุณค่าที่สร้างขึ้นมาพร้อมกับแพชชั่นในการทำงานของพวกเรา โดยเราจะส่งมอบแต่ผลิตภัณฑ์ที่ดีที่สุดตามมาตรฐานของสวิฟต์เลท เนื่องจากเราต้องการให้คุณพึงพอใจและรักในผลิตภัณฑ์ที่ทางเราได้ส่งมอบให้มากที่สุด

หนทางในการขึ้นเป็นผู้ให้บริการชั้นนำของสวิฟต์เลท

สวิฟต์เลทมีเทคโนโลยีที่หลากหลายให้ทีมงานผู้พัฒนาของเราได้เลือกใช้งาน เพื่อที่จะสามารถเลือกนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยที่สุดมาช่วยในการแก้ไขปัญหาได้อย่างทันท่วงที โดยเรามีเป้าหมายที่จะส่งมอบผลิตภัณฑ์ที่ดีที่สุดให้แก่ลูกค้าให้ตามเวลาที่ได้สัญญาไว้ โดยทีมการพัฒนาของสวิฟต์เลทนั้นมีความตั้งใจที่จะทำงานให้ที่ดีที่สุดโดยใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีใหม่ๆ พร้อมรูปแบบทำงานที่มีการกำหนดวิธีการ สคริปต์ ผลิตภัณฑ์ ทำให้เรามีกระบวนการการทำงานที่ดีมากกว่า และนำไปสู่การผลิตผลงานที่รวดเร็วและมีมีประสิทธิภาพ

เทคนิคและเทคโนโลยี

บางเทคนิคและเทคโนโลยีที่เราใช้ในการพัฒนาซอฟต์แวร์ประกอบไปด้วย