การส่งมอบซอฟต์แวร์ของเรา

เราวิเคราะห์ ออกแบบ พัฒนา ทดสอบ และสนับสนุนภายหลังจากการส่งมอบอย่างต่อเนื่อง​

สวิฟต์เลทใช้กระบวนการพัฒนาในรูปแบบอไจล์ เพื่อส่งมอบความพึงพอใจสูงสุดให้กับผู้ใช้งาน และสร้างการเติบโตให้แก่ธุรกิจของคุณ!

การพัฒนาซอฟแวร์ในรูปแบบอไจล์

Testing Automation

➜   การทดสอบอัตโนมัติ เพื่อป้องกันความเสี่ยงจากความผิดพลาดของมนุษย์ (Human Error)
➜   ทดสอบคู่ขนานไปกับ Manual Testing เพื่อสร้างความเชื่อมั่นในผลการทดสอบ​

Continuous Integration

➜   ซอฟต์แวร์ที่ถูก Integrated ภายใต้กระบวนการ CI แล้วมีเสถียรภาพในทางเทคนิค
➜   CI สามารถตรวจสอบข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นจากซอฟต์แวร์ใหม่ในระหว่าง Integration และสามารถดำเนินการแก้ไขได้อย่างรวดเร็ว​

Continuous Delivery

➜   Production Deployment ไม่ก่อให้เกิด Business Downtime ซึ่งสร้างผลกระทบทางธุรกิจ​

Iteration Demo

➜   สาธิตซอฟต์แวร์ที่พัฒนาเสร็จสิ้น ในทุกการประชุมที่นำเสนอความคืบหน้า

ส่งคำถามของคุณที่นี่!

เราจะติดต่อกลับภายใน 24 ชั่วโมงทำการ