ทีมพัฒนาซอฟต์แวร์
และแอปพลิเคชัน
รูปแบบ "อไจล์"

พร้อมนำพาธุรกิจของคุณไปสู่อนาคตตามแผนธุรกิจที่วางเอาไว้ ร่วมสร้างไอเดีย และนวัตกรรมของคุณให้เกิดขึ้นจริง!

ลูกค้า และพันธมิตรทางธุรกิจของสวิฟต์เลท

จากประสบการณ์มากกว่า 10 ปีในอุตสาหกรรม สวิฟต์เลทให้บริการลูกค้าและพันธมิตรทางธุรกิจจากหลากหลายอุตสาหกรรม ในขณะที่เราไม่สามารถเปิดเผยรายชื่อทั้งหมดจากข้อตกลงการรักษาความลับ องค์กรต่อไปนี้แสดงตัวอย่างของลูกค้าและพันธมิตรทางธุรกิจที่สวิฟต์เลทสามารถเปิดเผยต่อสาธารณะได้

โครงการต่างๆ ที่เราพัฒนาด้วยรูปแบบอไจล์

แอปพลิเคชันถูกพัฒนาขึ้นสำหรับไรเดอร์ เพื่อดำเนินการตามคำสั่งซื้อ ระบบมีการติดตามตำแหน่งของไรเดอร์แต่ละคนบนแผนที่แบบเรียลไทม์ ผ่านระบบ Google Maps ซึ่งช่วยให้ร้านอาหารและผู้รับอาหารรับทราบข้อมูลและเตรียมพร้อมสำหรับการรับและจัดส่งอาหาร​

ระบบสามารถสร้างแผนที่ความครอบคลุมของดาวเทียม ในมุมมองที่แสดงพิกัดละติจูดและลองจิจูดทั้งหมด ผู้ใช้งานสามารถคลิกทุกจุดบนแผนที่เพื่อคำนวณละติจูดและลองจิจูดสำหรับการปฏิบัติงาน ระบบจะแสดงข้อมูลในรูปแบบตารางพร้อมกับแผนที่ดาวเทียม​

แอปพลิเคชันถูกพัฒนาเพื่อเกษตรกรภายใต้เครือข่ายการผลิตของซีพีอินเตอร์เทรด มีฟังก์ชั่นในการบริหารกิจกรรมทางการเกษตรอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อส่งเสริมให้เกษตรกรสามารถควบคุมต้นทุนและการดำเนินงานได้ดียิ่งขึ้น ส่งผลให้มีความสามารถในการทำกำไรมากขึ้น นอกจากนี้ แอปยังฟังก์ชันสำคัญอื่น ๆ เช่น บล็อกความรู้ และระบบพริวิเลจ​

ระบบ BI Suite มีฟังก์ชั่นที่สำคัญประกอบด้วยการเข้าถึงข้อมูล API, การจัดการฐานข้อมูล MongoDB, ระบบรักษาความปลอดภัย, การจัดการรายงานแดชบอร์ด และการส่งออกรายงาน. ระบบถูกออกแบบมาเพื่อให้ผู้ใช้งานสามารถจัดการข้อมูลได้ง่าย ผ่านอินเตอร์เฟซที่สามารถลากและวางกลุ่มข้อมูล เพื่อสร้างรายงานและแดชบอร์ด ขจัดช่องว่างของความรู้ในการเขียนโปรแกรมด้านข้อมูล​

ระบบการบริหารจัดการโครงการเป็นแพลตฟอร์มเพื่อส่งเสริมการทำงานร่วมกันระหว่างบริษัทและลูกค้า เพื่อแสดงข้อมูลโครงการและสามารถตรวจสอบความคืบหน้าของโครงการตั้งแต่เริ่มต้นจนแล้วเสร็จ สร้างความมั่นใจให้ทำงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ แพลตฟอร์มนี้ช่วยให้บริษัทและลูกค้าสามารถติดตามการพัฒนาโครงการได้อย่างสะดวก ความคล่องตัว และมีประสิทธิภาพ​

แพลตฟอร์ม Microservice มีจุดมุ่งหมายเพื่อส่งเสริมการแบ่งปันข้อมูลและการวางแผนความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐที่มุ่งพัฒนาคุณภาพชีวิตของเยาวชน ​ แพลตฟอร์มนี้เป็นศูนย์ประสานงานการให้บริการที่มีการวางแผนร่วมกันโดยมุ่งเน้นการคุ้มครองและสนับสนุนเด็กจากครอบครัวกลุ่มเปราะบางเพื่อยกระดับความเป็นอยู่โดยรวมให้ดียิ่งขึ้น​

การออกแบบมีจุดมุ่งหมายเพื่อให้แสดงข้อมูลเปรียบเทียบความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศไทย ประเทศชั้นนำ คู่แข่งสำคัญ และประเทศในกลุ่มอาเซียน นอกจากนี้ การจัดการ CMS ได้รับการออกแบบมาเพื่อให้สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ปรับปรุงการวิเคราะห์ทางเศรษฐกิจด้วยการออกแบบที่ใช้งานง่ายและทันสมัย ​

ระบบประมวลผลข้อมูลอัตโนมัติสามารถเชื่อมต่อกับระบบต่าง ๆ เพื่อรับและส่งข้อมูลในรูปแบบที่แตกต่างกัน ระบบสามารถจัดการข้อมูลดิบให้เป็นข้อมูลตามรูปแบบที่กำหนด และประมวลผลเป็นการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกที่มีคุณค่า ข้อมูลที่ประมวลผลแล้วสามารถแสดงได้หลากหลายรูปแบบ ตัวอย่างการนำระบบมาใช้งานประกอบด้วย การประมวลผลข้อมูลตู้เอทีเอ็มของธนาคารชั้นนำของรัฐ 4 แห่ง เป็นต้น​

บริการของสวิฟต์เลท

เราพัฒนาซอฟต์แวร์ และแอปพลิเคชันในมาตรฐานระดับโลก ในงบประมาณที่สมเหตุสมผลต่อธุรกิจ สวิฟต์เลทไม่ต้องการเป็นเพียงผู้พัฒนาระบบ เราให้บริการ และสนับสนุนในฐานะพันธมิตรของคุณ!

บริการพัฒนาแบบครบวงจร

  • Custom Development
  • Mobile App Development
  • Web App Development

บริการเฉพาะทาง

  • Architecture Design
  • UX/UI Design
  • Testing Automation
  • DevOps/Platform Engineering

เหตุผลที่คุณควรเลือกสวิฟต์เลท

การลงทุนในโครงการพัฒนาซอฟต์แวร์จำเป็นต้องลงทุนและใช้เวลาเป็นอย่างมาก ดังนั้น การพิจารณาเลือก Software House อย่างเหมาะสมจึงเป็นปัจจัยที่สำคัญที่สุดประการหนึ่ง ในตลาดมีผู้ให้บริการซอฟต์แวร์จำนวนมาก หากคุณไม่แน่ใจว่าผู้ให้บริการซอฟต์แวร์รายใดที่มีความสามารถและเหมาะสมกับโครงการของคุณ นี่คือเหตุผลที่คุณควรเลือก Swiftlet เพื่อช่วยตอบสนองความต้องการทางธุรกิจของคุณ

Pain Point ข้อที่ 1​

จ่ายค่าพัฒนามากกว่าข้อเสนอแรก​

Pain Point ข้อที่ 2​

ผลลัพธ์ที่ส่งมอบไม่ใช่สิ่งที่คุณคาดหวัง

Pain Point ข้อที่ 3​

ล่าช้าและไม่สามารถกำหนดเวลาได้​

Pain Point ข้อที่ 4​

พัฒนาตามความต้องการที่กำหนดเท่านั้น​

หลักการทำงานของสวิฟต์เลท

การให้คำมั่นสัญญา
ในราคาที่เสนอ​

การวิเคราะห์แบบ
ไดนามิก​

การจัดการโครงการ
อย่างโปร่งใส

การทำงานในลักษณะ
พันธมิตร

เทคโนโลยีของเรา

ลูกค้าหลายรายพบปัญหาเป็นอย่างมากจากค่าใช้จ่ายในการพัฒนาที่เพิ่มขึ้นในระหว่างโครงการ ปัญหาดังกล่าวเกิดจากการประเมินต้นทุนต่ำเกินไป เราจึงออกแบบกระบวนการการทำงานตามที่แสดงด้านล่าง เพื่อให้สามารถประมาณการได้อย่างแม่นยำ และช่วยลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็นในโครงการ

ทำงานจริงตั้งแต่ก่อนเซ็นสัญญา

➜   การวิเคราะห์โครงการเชิงลึกตั้งแต่ช่วงเสนอโครงการ​
➜   เราสามารถประมาณการทรัพยากรและการวางแผนโครงการได้อย่างถูกต้อง​

เทคโนโลยี Open Source​

➜   ทีมงานของเรามีความเชี่ยวชาญอย่างลึกซึ้งในเทคโนโลยีโอเพนซอร์ส ซึ่งมีการใช้งานทั่วโลก และช่วยลดค่าใช้จ่ายจากค่าลิขสิทธิ์​
➜   ทางบริษัทจะเสนอเทคโนโลยีที่เหมาะสมสำหรับแต่ละโครงการ

การทำงานในรูปแบบอไจล์

➜   กระบวนการของเราช่วยเพิ่มเสถียรภาพการพัฒนาระบบ​
➜   กระบวนการนี้ยังช่วยลดต้นทุนที่ไม่จำเป็น และ Business Downtime จากโครงการ​

ส่งมอบสิ่งที่คุณคาดหวัง​

ลูกค้าหลายรายได้รับระบบที่พัฒนาขึ้นมาไม่ตรงตามความคาดหวัง ส่งผลให้เกิดความล่าช้าและค่าเสียโอกาส เราให้ความสำคัญต่อธุรกิจของคุณ จึงได้ออกแบบกระบวนการทำงานเพื่อส่งมอบระบบให้เป็นไปตามความคาดหวัง 

การวิเคราะห์โครงการ

➜   ไม่เพียงแต่ความแม่นยำในการประมาณการทรัพยากรและไทม์ไลน์เท่านั้น เรายังออกแบบกระบวนการวิเคราะห์เพื่อให้บรรลุความคาดหวังของคุณ​
➜   ออกแบบตามกระบวนการ Design Thinking​
➜   วิเคราะห์ความต้องการในระดับ Micro-level Components ​
➜   ตรวจสอบร่วมกันก่อนเริ่มการพัฒนา

UAT สม่ำเสมออย่างต่อเนื่อง​

➜   จัดประชุมรายงานความคืบหน้า และนำเสนอระบบที่พัฒนาเสร็จสิ้นในแต่ละรอบ​
➜   คุณจะได้ลองใช้งาน “จริง” เพื่อให้มั่นใจว่าสอดคล้องกับความคาดหวังของคุณ​

แพลตฟอร์มการติดตามความคืบหน้าโครงการ

ความล่าช้าส่งผลกระทบต่อโอกาสทางธุรกิจของคุณ เราจึงมีกระบวนการวิเคราะห์ออกแบบอย่างรัดกุม เพื่อประมาณการระยะเวลาโครงการอย่างแม่นยำ รวมถึง แนวทางรายงานความคืบหน้าโครงการอย่างโปร่งใส

➜  ความโปร่งใสในความคืบหน้าของโครงการ แผนปฏิบัติงาน และระยะเวลา
➜  ประมาณการการเปลี่ยนแปลงในแผนโครงการได้อย่างรวดเร็วและแม่นยำ ในกรณี Change Request
➜  ลูกค้าสามารถดูข้อมูลความคืบหน้าของโครงการได้ในระดับเดียวกับพนักงานภายในของสวิฟต์เล

การดำเนินการร่วมกันในรูปแบบพันธมิตร​

นอกเหนือจากการส่งมอบงานที่มีคุณภาพ เราให้ความสำคัญต่อการสนับสนุนธุรกิจของคุณให้ประสบความสำเร็จในระยะยาว

การให้คำปรึกษาในด้านการปฏิบัติการณ์​

➜   ทีมงานมีประสบการณ์มากกว่า 15 ปีในอุตสาหกรรมต่าง ๆ ในหลายประเทศ​
➜   เราจะใช้ประสบการณ์ที่มีเพื่อสนับสนุนในทางเทคนิคสำหรับกระบวนการปฏิบัติการณ์ Back Office และการจัดการภาษีที่มีความซับซ้อน​

การช่วยประหยัดค่าใช้จ่าย

➜   เรามีความกระตือรือร้นในการหาแนวทางช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายในโครงการโดยไม่ส่งผลต่อคุณภาพ​
➜   ตัวอย่าง เช่น การลดค่าใช้จ่ายคลาวด์จาก 1 ล้านบาท เหลือ 5,000 บาท​

การแบ่งปันความรู้

➜   นอกเหนือจากการฝึกอบรมเฉพาะบุคคลแล้ว เรายังมีความยินดีในการถ่ายทอดความรู้ให้กับทีมภายใน​
➜   ทีมงานมีประสบการณ์การสอนในมหาวิทยาลัย​

บทความ

สวิฟต์เลทให้ความรู้ด้านการพัฒนาซอฟต์แวร์ในภาษาไทย เพื่อการพัฒนาทักษะของนักพัฒนาซอฟต์แวร์ชาวไทย

สำหรับบทความอื่นๆ อ่านเพิ่มเติมได้ที่ หน้าบทความของเรา

ส่งคำถามของคุณที่นี่!

เราจะติดต่อกลับภายใน 24 ชั่วโมงทำการ