APP & SOFTWARE DEVELOPMENT

With Agile Methodology

Click to begin

CHALLENGE THE NORM

We could challenge the norm in Thailand IT industry

Click to begin

LEVEL THE PLAYING FIELD

Reduce the reliance in imported technology

Click to begin

DELIVER THE PROMISE

Deliver our promise to be the best IT company

Click to begin
Swiftlet Co., Ltd.

บริษัทผู้ พัฒนาซอฟต์แวร์ ในรูปแบบ “อไจล์”

พัฒนาซอฟต์แวร์

สวิฟต์เลทคือ บริษัทผู้ พัฒนาซอฟต์แวร์ ของคนไทยที่ยึดหลักการทำงานแบบอไจล์ (Agile) เป็นสาคัญ เราให้บริการซอฟต์แวร์และโซลูชั่นระดับโลกที่พัฒนาขึ้นโดยคนไทยสำหรับสภาพแวดล้อมทางธุรกิจไทย ด้วยราคาที่เป็นมิตรกับธุรกิจไทย

บริการ พัฒนาซอฟต์แวร์ โปรแกรม แอปพลิเคชัน ตามความต้องการ

เราเป็นผู้นำในด้านการให้บริการพัฒนาซอฟต์แวร์และโซลูชันด้านไอทีแบบครบวงจร เรามีความตั้งใจที่จะเปลี่ยนให้ นวัตกรรม และไอเดีย ระดับโลกของคุณให้กลายเป็นซอฟต์แวร์ที่มีคุณภาพ โดยที่เรารับพัฒนาซอฟต์แวร์ เขียนโปรแกรม แอปพลิเคชัน ตามความต้องการทางธุรกิจคุณทุกรูปแบบ

เลือกประเภท ซอฟต์แวร์ หรือ แอปพลิเคชั่น ของคุณ!

คุณสามารถเลือกหรือให้เราแนะนำ Platform ที่เหมาะสมกับความต้องการทางธุรกิจคุณมากที่สุด ไม่ว่าจะเป็น Web Application Mobile Application หรือ Native Application ฯลฯ

เทคโนโลยีและเทคนิค

ที่ สวิฟต์เลท เรามีกลุ่มของเทคโนโลยีและเครื่องมือที่ทันสมัย เปรียบเหมือนร้านขายของเล่นสำหรับนักพัฒนาซอฟต์แวร์ของเราได้เลือกใช้และพัฒนาอยู่ตลอดเวลา บริษัท สวิฟต์เลท จำกัด ให้ความสำคัญกับทุกขั้นตอนในการพัฒนาซอฟต์แวร์เพื่อส่งมอบประสบการณ์ที่ดีที่สุดแก่ลูกค้าของเราโดยการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยในทุกๆขั้นตอนการทำงานของเรา

“เราแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นจริง ในสถานการณ์จริง”

ขั้นตอนการพัฒนาซอฟต์แวร์ของเรา

เราใช้ หลักการพัฒนาซอฟต์แวร์แบบอไจล์ ในทุกๆโปรเจกต์ที่เราส่งมอบเพื่อสร้างประสบการณ์และความพึงพอใจสูงสุดให้กับลูกค้าของเรา เราแบ่งรอบการส่งมอบซอฟต์แวร์ออกเป็นช่วงๆ (Iterations) เพื่อป้องกันความผิดพลาด และมั่นใจได้ว่าซอฟต์แวร์ที่เราส่งมอบจะสามารถใช้งานได้จริงครบทุกฟีเจอร์ คุณสามารถรับรู้ถึงซอฟต์แวร์ของคุณที่มีความคืบหน้าอย่างต่อเนื่อง และสามารถเข้าทดสอบหรือใช้งานส่วนที่ส่งมอบได้ทันทีโดยไม่จำเป็นต้องรอให้เสร็จสิ้นโปรเจกต์

พัฒนาซอฟต์แวร์

ลูกค้าและพาร์ทเนอร์ของเรา

ในช่วง 9 ปีที่ผ่านมาของการดำเนินธุรกิจด้าน ซอฟต์แวร์ เฮ้าส์ (Software house) ของเรา เรามีลูกค้าและโปรเจกต์ที่เกิดขึ้นมากมาย ซึ่งหลายโปรเจกต์อยู่ภายใต้ข้อตกลงที่ไม่สามารถเปิดเผยได้ ณ ที่นี้ (NDA) สำหรับต่อไปนี้เป็นตัวอย่างผลงานบางส่วนที่เราสามารถเปิดเผยต่อสาธารณชนได้

ทีมงานของ สวิฟต์เลท

ที่ สวิฟต์เลท เรามีทีมนักพัฒนาซอฟต์แวร์แบบครบวงจรทั้งในส่วนของ Project Manager, Software Developer, Software QA, Analyst, UX&UI designer เรามีความรู้ที่มีความสามารถในการเปลี่ยน ไอเดียและ นวัตกรรมระดับโลกของคุณเป็นซอฟต์แวร์ที่มีคุณภาพสูง

Agile Development

บริการด้านอื่นของเรา

นอกเหนือจากบริการรับพัฒนาซอฟต์แวร์ เขียนโปรแกรม ตามความต้องการของลูกค้าแล้ว สวิฟต์เลท มีความตั้งใจในการสร้างและส่งมอบโซลูชันที่มีความเหมาะสมกับธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) โดยเราต้องการเปลี่ยนความเชื่อของธุรกิจไทยที่ว่า “ซอฟต์แวร์มาตรฐานคุณภาพสูงไม่จำเป็นต้องเป็นมีราคาสูงหรือมาจากผู้พัฒนาชาวต่างชาติเสมอไป”

ระบบจัดกระบวนการทางธุรกิจและฐานข้อมูลองค์กรบนคลาวด์ ที่มีความสามารถในการรวบรวมการทำงานของทุกหน่วยงานในองค์กรเข้าไว้ด้วยกันภายในระบบเดียว ช่วยส่งเสริมการทำงานและใช้ข้อมูลร่วมกันที่ดีขึ้น

ระบบ POS สำหรับลูกค้าระบบ Terebinth Cloud ERP ของเรา Terebinth Cloud POS ช่วยให้คุณสามารถจัดการกหน้าร้านค้าของคุณที่ไหนก็ได ผ่านสมาร์ทโฟน

BLOG

สวิฟต์เลท มีความตั้งใจในการส่งมอบความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาซอฟต์แวร์และความรู้ด้านอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ในรูปแบบภาษาไทยเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้พัฒนาคนไทยและบุคคลอื่นๆ ได้พัฒนาทักษะต่างๆ