วันหยุดบริษัท ประจำปี 2667

ลำดับ

วันที่

โอกาส

1

จันทร์ 1 มกราคม 2567

วันขึ้นปีใหม่

2

อังคาร 2 มกราคม 2567

ชดเชยวันสิ้นปี

3

จันทร์ 26 กุมภาพันธ์ 2567

ชดเชยวันมาฆบูชา

4

จันทร์ 15 เมษายน 2567

วันสงกรานต์

5

อังคาร 16 เมษายน 2567

ชดเชยวันสงกรานต์

6

พุธ 1 พฤษภาคม 2567

วันแรงงาน

7

พุธ 22 พฤษภาคม 2567

วันวิสาขบูชา

8

จันทร์ 22 กรกฎาคม 2567

ชดเชยวันอาสฬหบูชา

9

จันทร์ 29 กรกฎาคม 2567

ชดเชยวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10

10

จันทร์ 12 สิงหาคม 2567

วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง / วันแม่แห่งชาติ

11

พุธ 23 ตุลาคม 2567

วันปิยมหาราช

12

พฤหัสบดี 5 ธันวาคม 2567

วันพ่อแห่งชาติ

13

อังคาร 10 ธันวาคม 2567

วันรัฐธรรมนูญ

14

อังคาร 31 ธันวาคม 2567

วันสิ้นปี