วันหยุดบริษัท ประจำปี 2666

ลำดับ

วันที่

โอกาส

1

จันทร์ 2 มกราคม 2566

วันขึ้นปีใหม่

2

อังคาร 3 มกราคม 2566

ชดเชยวันสิ้นปี (เสาร์ 31 ธันวาคม 2565)

3

จันทร์ 6 มีนาคม 2566

วันมาฆบูชา

4

พฤหัสบดี 6 เมษายน 2566

วันจักรี

5

พฤหัสบดี 13 เมษายน 2566

วันสงกรานต์

6

พฤหัสบดี 14 เมษายน 2566

วันสงกรานต์

7

จันทร์ 1 พฤษภาคม 2566

วันแรงงานแห่งชาติ

8

พฤหัสบดี 4 พฤษภาคม 2566

วันฉัตรมงคล

9

ศุกร์ 28 กรกฎาคม 2566

วันเฉลิมฯ ร.10

10

อังคาร 1 สิงหาคม 2566

วันอาสาฬหบูชา

11

จันทร์ 14 สิงหาคม 2566

ชดเชยวันแม่ (เสาร์ 12 สิงหาคม 2566)

12

ศุกร์ 13 ตุลาคม 2566

วันคล้ายวันสวรรคต ร.9

13

จันทร์ 23 ตุลาคม 2566

วันปิยมหาราช

14

อังคาร 5 ธันวาคม 2566

วันพ่อแห่งชาติ

15

จันทร์ 11 ธันวาคม 2566

ชดเชยวันรัฐธรรมนูญ (เสาร์ 10 ธันวาคม 2566)