กิจกรรม Outing @Pattaya บริษัท Swiftlet Co .,Ltd. ประจำปี 2566

บริษัท สวิฟต์เลท จำกัด ได้จัดกิจกรรมประจำปีภายในองค์กร (Company Outing) ประจำปี 2566 ซึ่งคณะผู้บริหาร และพนักงานทุกคนได้เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว ณ โรงแรม A-One The Royal Cruise Hotel