SCI TU JOB FAIR 2024

เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2567 ทางบริษัท Swiftlet  ได้เข้าร่วมออกบูธงาน SCI TU Job Fair 2024 ซึ่งเป็นงานปัจฉิมนิเทศและงานนำเสนอโปสเตอร์ของนักศึกษาชั้นปีที่ 4 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิต ประจำปีการศึกษา2566 โดยได้รับความสนใจจากน้องๆ เข้ามาสอบถามตำแหน่งงานและสมัครงานกันอย่างมากมาย