5 ข้อดี Stand up Meeting ในองค์กรยุคใหม่

Stand up Meeting คืออะไร ?

      เป็นการที่ทุกคนในทีม ยืนรวมกลุ่มเป็นวงกลม ปรึกษาปัญหา รับฟัง และพูดคุยกันเป็นเวลาสั้นๆ เนื้อหาในการพูดคุย กระชับ ชัดเจน ไม่ยืดยาวจนเกินไป ซึ่งจะทำทุกวัน อาจจะเป็นช่วงเช้าของวัน ก่อนเริ่มทำงาน เป็นการสร้างเป้าหมายในการทำงานไปในตัว ว่าวันนี้คุณรับผิดชอบงานอะไรอยู่บ้าง และในส่วนงานที่คุณรับผิดอยู่ติดปัญหาหรือไม่ เพื่อจะได้แจ้งคนในทีมให้ทราบและแก้ไขได้ทัน

ปลุกไฟในการประชุม  ด้วยคำถาม .. 

       ใช้คำถามอะไรดี ?จากที่กล่าวไปข้างต้น Stand up Meeting เป็นการพูดคุยด้วยเนื้อหาสั้นๆ ใช้เวลาไม่นาน การใช้คำถามก็จะเป็นคำถามสั้นๆกระชับต่อเวลา ยกตัวอย่างเช่น

  • ที่ผ่านมาทำอะไรไป ?
  • มีติดปัญหาอะไรอยู่ไหม ต้องการให้ใครช่วย ?
  • แพลนต่อไปมีอะไรที่จะต้องทำ ?

Stand up Meeting ดีอย่างไร ?

1. สร้างความตื่นตัวในการทำงาน

เพราะทุกๆ วันต้องมีการอัพเดทให้สมาชิกในทีมคนอื่นฟังว่าเราทำอะไรอยู่ ซึ่งนั่นทำให้ทุกคนรู้ความคืบหน้าในการทำงานของเรา

2. เกิดการสื่อสารในทีม

การสื่อสารกันในทีมพัฒนาถือเป็นหัวใจสำคัญที่ทำให้การพัฒนางานเสร็จทันตามกำหนดเวลา

3. ทีมกำลังทำอะไรอยู่บ้าง

ซึ่งหากสมาชิกในทีมกำลังทำเรื่องที่ใกล้เคียงกันสามารถรู้ได้ว่าควรปรึกษาใครในงานนั้น

4 . ลดปัญหาของงาน

มีการพูดถึงปัญหาที่กำลังประสบ ซึ่งถือเป็นการแชร์ปัญหา ทำให้คนที่สามารถช่วยได้ก็จะสามารถแนะนำวิธีแก้ปัญหาให้ หรือคนที่ไม่เคยเจอปัญหาแบบนี้สามารถรับฟัง และเป็นแนวทางเมื่อเจอปัญหาเช่นเดียวกันในอนาคตได้

5. ไม่หลงประเด็น

เนื่องจากใช้เวลาไม่นาน โดย Stand up Meeting ใช้รูปแบบการยืน ซึ่งหากระหว่างประชุมรู้สึกเมื่อย แสดงว่าใช้เวลานานเกินไป ทำให้ผู้เข้าร่วมประชุมต้องพูดเฉพาะประเด็นที่สำคัญเท่านั้น

รับพัฒนาซอฟต์แวร์ และ แอปพลิเคชัน

         คุณสามารถเลือกหรือให้เราแนะนำ Platform ที่มีความเหมาะสมกับ ไอเดียหรือรูปแบบความต้องการทางธุรกิจคุณมากที่สุด ไม่ว่าจะเป็น Web Application / Mobile Application หรือ Native Application ฯลฯ โดยที่เราไม่ใช่เพียงแค่บริษัทรับพัฒนา Software หรือ Application แต่เราคือ Partner ด้าน Solution ของคุณที่ช่วยพัฒนาและพาธุรกิจของคุณไปข้างหน้าให้เป็นไปตาม Business Model ที่วางไว้