รับประทานอาหารร่วมกัน สังสรรค์ Swiftlet Co., Ltd

     Swiftlet ให้ความสำคัญในการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างคนในองค์กร กิจกรรมงานเลี้ยงบริษัท คือการที่เหล่าพนักงานทุกคนได้มีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมต่าง ๆ ร่วมกัน ซึ่งจะเป็นการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างกันและกัน โดยเฉพาะคนไม่ที่เคยคุยกัน ก็จะได้มาทำความรู้จักและพูดคุยกันมากขึ้น ส่งผลดีต่อการทำงานระหว่างทีม  การพบปะ และทานอาหารร่วมกันจะช่วยรวมทุกคนเข้าด้วยกัน และสร้างปฏิสัมพันธ์ให้ดีมากยิ่งขึ้น