องค์กรในฝันของเด็กยุคใหม่

        ในแต่ละปี มีเด็กที่จบใหม่ และพร้อมก้าวเข้าสู่การทำงานไม่น้อย และการแข่งขันในการทำงานก็ค่อยข้างสูง หลายองค์กรจึงต้องเริ่มปรับตัวเตรียมรับมือกับสิ่งแวดล้อมในวัฒนธรรมองค์กรด้วยเช่นกัน เพราะการทำงาน ไม่ใช่เพียงการรับเงินเดือนและรายได้ที่พอใจ หรือสวัสดิการดี ทุกคนก็ยังต้องการความสุขในการทำงานอีกด้วย เป็นทางเลือกที่ดี ซึ่งปัจจุบัน หลายองค์กร เริ่มมองเห็นถึงความสำคัญ และเริ่มปรับเปลี่ยนให้เข้ากับยุคสมัย ที่ทำงานเปรียบเหมือนบ้านหลังที่ 2 หากที่ทำงานมีสิ่งแวดล้อมและเพื่อนร่วมที่ดี มีทัศนคติไปในทิศทางเดียวกัน ก็จะทำให้อยากมาทำงาน อยากจะสร้างผลงานดีๆให้กับองค์กรอยู่เสมอ ต้องยอมรับว่าตอนนี้โลกหมุนเร็วเทคโนโลยีเข้าถึงได้ไวกว่าเมื่อก่อน ทำให้อยากรู้ หรือ ต้องการค้นหาอะไรก็เจอแค่เพียงปลายนิ้ว มีสื่อมากมาย ให้เลือกดู ไม่ใช่เพียงทีวัแบบแต่ก่อน และอย่างที่เรารู้จักกันดี นั่นก็คือ Youtube เป็นสื่อทึ่นำหน้าสื่อโซเชียลมีเดียอื่นๆ และสื่อพวกนี้มีเสรีในการออกความคิดเห็นมากขึ้น ไม่มีถูกผิด ทำให้เปิดโลกกว้างนอกกรอบให้กับเด็กยุคใหมได้มากขึ้น มีอาชีพ ยูทูปเบอร์ ที่เกิดจากคนทั่วไปที่สามรถสร้างยอดคนติดตามได้เป็นหลัก นั่นก็เกิดจากความกล้าคิด กล้าทำ แสดงความคิดเห็นได้อย่างเปิดกว้าง และยังสร้างรายได้ ได้อีกด้วย ทำให้มองเห็นได้ชัดเจนมากขึ้นว่า เด็กสมัยนี่้ต้องการสร้างตัวตน สร้าง กล้าและมั่นใจที่จะแสดงความคิดเห็นมากขึ้ นแต่ในขณเะดียวกันถ้าเด็กต้องการแสดงตัวตน แต่ไม่มีผู้ใหญ่รับฟังหล่ะ ?ใช่แล้ว การแสดงออกเหล่านั้นคงถูกกลืนไปกับวิธีคิดเก่าๆ และวัฒนธรรมองค์กรแบบเดิมๆ แต่สิ่งนั้นจะไม่เกิดกับ บริษัท สวิฟต์เลท  ….

สวิฟต์เลท กำลังมองหาคนรุ่นใหม่ที่มีไฟเข้าร่วมทีม

คุณอาทิตย์ หงษ์จินตกุล ผู้บริหาร บริษัท สวิฟต์เลท

มองเห็นและให้ความสำคัญกับวัฒนธรรมองค์องค์ยุคใหม่

แตกต่าง ไม่ปิดกั้น การทำงานต้องใช้สมองและความคิดตลอดเวลา และทักษะการแก้ปัญหา ดังนั้น ความขัดแย้ง หรือความเครียด เป็นส่วนหนึ่ง ที่ทำให้ความคิด หรือความสามารถพวกนี้ ถูกปิดกั้น แก้ปัญหาได้ตรงจุด ลดความผิดพลาด เพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน ดังนั้นในองค์ก็ควรสร้างบรรยากาศที่ดีในการทำงาน พยายามลดความขัดแย้ง ไม่แบ่งฝ่าย โดยการที่ผู้บริหารเข้าถึงพนักงานได้ทุกคน พูดคุยกันได้เมื่อมีปัญหาเหมือนพี่น้อง รับฟังปัญหาและร่วมกันแก้ไข มีทั้งกลุ่มแชทคุยงาน และกลุ่มแชทไว้คุยเรื่องทั่วไปที่สามารถเข้าไปคุยกันได้ สร้างความเป็นกันเอง และ สไตล์การทำงาน

Work Life Balance สร้างความสมดุลการแบ่งเวลาในการทำงานเพื่อการใช้ชีวิตที่ดี มีระบบระเบียบในการทำงานที่มีประสิทธิภาพและเพิ่มความคิดที่สร้างสรรค์มากขึ้นด้วย และในทางเดียวกัน พนักงานก็ต้องมีความรับผิดชอบและจัดสรรเวลาให้ถูกต้อง เพราะงานที่ไม่ต้องเข้าออฟฟิศ ทำให้อยู่ในกฎระเบียบของบริษัทน้อยลง หากไม่จัดการตารางชีวิตให้ดีก็อาจส่งผลกระทบกับการทำงานส่วนอื่นได้ Work Life Balance จะการจัดการชีวิตและงานให้สมดุลกันไม่เทไปทางใดทางหนึ่ง ทำให้มีเวลาจัดสรรเวลาดูแลตัวเองและครอบครัว การทำงานอยู่ในช่วงเวลาที่เหมาะสมในแต่ละวัน ช่วยให้ได้ผลงานที่มีประสิทธิภาพ สุขภาพร่างกายและจิตใจที่ดีควบคู่กัน องค์กรต้องมีความเข้าใจลักษณะของคนทุกวัย สามารถสื่อสารได้อย่างเข้าใจและลดช่องว่างระหว่างวัย พร้อมรับฟังความเห็นและร่วมกันหาแนวทางแก้ปัญหาด้วย

เปิดโลกใบใหม่ทางความคิด เด็กรุ่นใหม่ต้องการการแสดงตัวตน และออกความคิดเห็น ซึ่งบริษัท สวิฟต์เลท เปิดกว้างและพร้อมรับฟัง ทั้งปัญหา และ ความคิดเห็นใหม่ๆ นำความคิดเข้ามาบวกรวมกัน ทำให้เกิด วัฒนธรรมองค์กรใหม่ ที่ทุกคนสร้างขึ้นมา และอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข

สวัสดิการขนมไม่อั้น ขนมขบเคี้ยว พนักงานสามารถหยิบขนมขบเคี้ยวได้ฟรี เผื่อในช่วงพักเบรค ได้ผ่อนคลาย และลุยงานต่อ

มอบโอกาสให้กับผู้ที่มีความตั้งใจ บริษัท สวิฟต์เลท เราให้โอกาสกับเด็กได้ลองทำในตำแหน่งที่ยังไม่มีประสบการณ์ ขอแค่มีความตั้งใจในการทำงาน และพร้อมเรียนรู้

ดูผลงานตามจริง ไม่ใช่อายุ องค์กรพิจารณาผลงานจากฝีมือจริงๆ ไม่ใช่ตามระบบอาวุโส หรือ อายุ

Work From Home เชื่อว่า การทำงาน สามารถทำได้จากทุกที่แค่เพียงมีอินเตอร์เน็ต ไม่จำเป็นต้องนั่งทำงานที่ออฟฟิต ลดการเดินทาง แต่ในทางเดียวพนักงานต้องรับผิดชอบหน้าที่ของงานที่ได้รับมอบหมายอย่างมีประสิทธิภาพ