Office syndrome – ออฟฟิศซินโดรม คือ

อาการ ออฟฟิศซินโดรม คืออะไร??

ออฟฟิศซินโดรม เป็นอาการที่พบบ่อยในคนที่ทำงานในออฟฟิศ ซึ่งต้องนั่งทำงานตลอดเวลา แทบไม่ได้เคลื่อนไหวร่างกายไปไหนมาไหน หรือเคลื่อนไหวร่างกายน้อยมากในแต่ละวัน ทำให้กล้ามเนื้อเกิดการตึงเครียด เมื่อนั่งนาน ๆ จะก่อให้เกิดอาการกล้ามเนื้ออักเสบ ปวดเมื่อยหลัง ไหล่ คอ บ่า แขน ข้อมือ บางรายปวดเกร็งอย่างรุนแรงจนหันคอ หรือก้มเงยไม่ได้เลย

พฤติกรรมที่ทำให้เกิด ออฟฟิศซินโดรม

  • มักจะนั่งทำงานติดต่อกันนาน ๆ
  • เพ่งจอคอมพิวเตอร์ติดต่อกันนานเกิน 1 ชั่วโมง
  • โต๊ะ-เก้าอี้ ที่ใช้นั่งทำงานไม่สะดวกสบาย
  • นั่งใกล้เครื่องถ่ายเอกสาร เครื่องแฟกซ์ หรือเครื่องพิมพ์เอกสาร