เขียนโปรแกรมด้วย Rails ภายใน 5 นาที

เขียนโปรแกรมด้วย Rails ภายใน 5 นาที

หลังจากที่ติดตั้ง Rvm แล้ว เรามาลองเขียนโปรแกรมเว็บแอพพลิเคชั่นด้วย Rails กันดีกว่าครับ ตามขั้นตอนต่อไปนี้

1. สร้างโปรเจ็คใหม่ด้วยคำสั่งrails new ตามด้วยชื่อโปรเจ็ค โปรแกรมจะทำการสร้างไฟล์ต่างๆที่ต้องใช้ในโปรเจ็ค

11

2. เข้าไปในโปรเจ็ค cd/ชื่อโฟเดอร์โปรเจ็คที่สร้างไว้และพิมพ์ echo ‘gem “therubyracer”‘ >> Gemfile

3.สั่ง bundle install โปรแกรมจะทำการลง Gemfile หรือ library ต่างๆ ที่ต้องการใช้

22

5.พิมพ์ rails generate scaffold post title:string body:text published:boolean เพื่อเป็นการสร้างตัวแปรเพื่อเก็บข้อมูล

33

6.พิมพ์ rake db:migrate เป็นการสร้าง ฐานข้อมูลขึ้นมา

44

7.รัน server ด้วยคำสั่ง rails s

55

เท่านี้ก็จะได้เว็บแอพพลิเคชั่นพื้นฐาน ที่สามารถ Create Edit Update Delete ได้แล้วครับ ไม่ยากเลยใช่ไหมละครับ Rails ^^