แอปพลิเคชันติดตามรถโรงเรียน สำหรับผู้ปกครองยุค 5G

         ในยุคที่ ผู้ปกครองต้องออกเดินทางไปทำงานตั้งแต่เช้า ไม่สะดวกและไม่มีเวลามากพอที่จะ ไปรับ – ไปส่ง เด็กไปโรงเรียนได้ ทุกโรงเรียนจึงมีบริการรถรับส่งนักเรียน เพื่อช่วยอำนวยความสะดวกอีกช่องทางหนึ่ง แต่ก็ยังเคยมีข่าวที่น่าสะเทือนใจผู้ปกครองที่เคยเกิดขึ้นจริงมาแล้ว เมื่อมีการลืมนักเรียนไว้ในรถ และเด็กขาดอากาศหายใจ เสียชีวิต ซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่ไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้นและควรได้รับการแก้ไขปัญหาในจุดนี้ เพื่อเพิ่มความน่าเชื่อถือระหว่างโรงเรียน และ ผู้ปกครอง โดยการพัฒนาแอปพลิเคชันติดตามรถโรงเรียน และสามารถเช็คระยะการเดินทางของรถโรงเรียนได้อย่างเรียลไทม์ จึงเริ่มสร้างและพัฒนาแอปพลิเคชันนี้ขึ้นมาเพื่อใช้ในโรงเรียนเพื่อป้องกันปัญหาการลืมเด็กในรถรับส่งนักเรียนและต้องสูญเสียชีวิตตามมาอีกทั้งยังแจ้งข้อมูลไปยังผู้ปกครองได้ตลอดเวลา

          โดยหลังจากโหลดแอปพลิเคชันแล้ว ทางผู้ปกครองต้องเข้าลงทะเบียนเพื่อเข้าสู่ระบบ หลังจากนั้นข้อมูลจะถูกส่งไปยังโรงเรียนเพื่อตรวจสอบข้อมูลอีกครั้ง และเมื่อข้อมูลถูกต้องแล้ว จะมีข้อความ SMS แจ้งเลข OTP เพื่อเข้าสู่ระบบ ถัดมาเริ่มกรอกข้อมูลของเด็ก พร้อมใส่รูปภาพให้ครบถ้วนเพื่อเริ่มการใช้งาน ในทุกเช้าเมื่อใกล้เวลาที่รถโรงเรียนจะเดินทางมาถึง จะมีการแจ้งเตือนจากแอปพลิเคชันให้เด็กเตรียมตัวออกจากมาขึ้นรถ ลดการเสียเวลายืนรอรถโรงเรียน หลังจากที่เด็กขึ้นรถแล้ว ผู้ปกครองก็สามารถเช็ค GPS การเดินทางของรถโรงเรียน การทำความเร็วของรถว่าอยู่ในระดับที่ปลอดภัยหรือไม่ ชื่อและข้อมูลของพนักงานขับรถ เมื่อถึงโรงเรียน จะมีการแจ้งเตือนจะแอปพลิเคชัน ว่าเด็กได้ถึงโรงเรียนโดยสวัสดิภาพแล้ว เช่นเดียวกับหลังเลิกเรียน ในแอปพลิเคชันจะรายงานตั้งแต่รถเริ่มออกเดินทาง จนรถโรงเรียนถึงหน้าบ้าน ผู้ปกครองจะสามารถประมาณเวลาได้ที่เด็กจะถึงบ้านได้โดยปลอดภัย แอปพลิเคชันนี้เป็นที่น่าสนใจ เพราะเป็นการนำเทคโนโลยีเข้ามาแก้ไขปัญหาในการที่ พี่เลี้ยง หรือ พนักงานขับรถโรงเรียนดูแลเด็กจำนวนมากในแต่ละวันไม่ได้ทั่วถึง และทำให้ผู้ปกครองได้ทราบถึงการเดินทางได้โดยไม่ต้องห่วง เพียงเช็คข้อมูลจากมือถือเครื่องเดียว

 

  เราเป็นผู้นำในด้านการให้บริการ พัฒนาซอฟต์แวร์ แอปพลิเคชัน และโซลูชันด้านไอที แบบครบวงจร (Full-stack) ตั้งแต่การให้คำปรึกษาไปจนถึงการ Maintenace ระบบ เรามีความตั้งใจที่จะเปลี่ยนให้ นวัตกรรม และไอเดีย ระดับโลกของคุณให้กลายเป็นซอฟต์แวร์ที่มีคุณภาพ โดยที่บริษัทรับพัฒนาซอฟต์แวร์ เขียนโปรแกรม และ แอปพลิเคชัน ตามความต้องการทางธุรกิจคุณได้ ทุกรูปแบบ ทุกประเภท ทุกความต้องการทางธุรกิจ หากคุณมีไอเดียดีๆ ที่ต้องการพัฒนา Software หรือ พัฒนา Application สามารถปรึกษาเราได้ที่นี่!