ทำไมเราถึงต้องใช้ TDD ?

ณัฐธิดา  หมวดเพ็ชร [17 พฤษภาคม 2558]   TDD คืออะไร? TDD ย่อมากจาก Test Driven Development คือ รูปแบบการพัฒนาซอฟต์แวร์ที่ช่วยลดความเสี่ยงของความผิดพลาด ทำให้ Code มีประสิทธิภาพมากขึ้น อีกทั้งยังเป็นการลดการเกิด Bug อีกด้วย   ในการทำ TDD มีขั้นตอนอะไรบ้าง? การสร้าง Test >> ในขั้นตอนการสร้าง Test นี้ อย่างแรกต้องทราบว่า Project นั้นทำอะไรได้บ้าง แล้วจึงสร้าง Test เพื่อเป็นการตรวจสอบว่าทำงานได้ถูกต้องหรือเปล่า Run test ที่สร้าง >> นำ Test ที่สร้างไว้จากขั้นตอนที่แล้วมา Run ซึ่งผลลัพธ์ที่ออกมาควรจะไม่ผ่าน เพราะยังไม่ได้เริ่มเขียน Code จริง การเขียน Code >> เป็นขั้นตอนการเขียน Code จริงของ Project นั้น Run Test […]

ทำไมเราถึงต้องใช้ TDD ? Read More »