ทำไมเราถึงต้องใช้ TDD ?

ณัฐธิดา  หมวดเพ็ชร [17 พฤษภาคม 2558]   TDD คืออะไร? TDD ย่อมากจาก Test Driven Development คือ รูปแบบการพัฒนาซอฟต์แวร์ที่ช่วยลดความเสี่ยงของความผิดพลาด ทำให้ Code มีประสิทธิภาพมากขึ้น อีกทั้งยังเป็นการลดการเกิด Bug อีกด้วย   ในการทำ TDD มีขั้นตอนอะไรบ้าง? การสร้าง Test […]