Team Building พลังสู่ความสำเร็จขององค์กร

หลายคนคงรู้จักกิจกรรม Team Building มาบ้างแล้ว เพราะเป็นกิจกรรมที่นิยมจัดในองค์กร กิจกรรม Team Building เป็นการรวบรวมกิจกรรมที่หลายรูปแบบสร้างความสัมพันธ์กับคนในองค์กร หรือในกลุ่มคน นิยมใช้ในสังคมองค์กร เพื่อทำให้ความสัมพันธ์สภาพแวดล้อมในทีมที่ดีขึ้น ไม่ใช่เพียงการหยุดงานทั้งออฟฟิศเพื่อไปเที่ยวเป็นกลุ่มอย่างเดียวเท่านั้น กิจกรรม Team Building ควรมีการตั้งเป้าหมายของกิจกรรมให้ชัดเจน ผ่านกระบวนต่างๆ ที่คิด ออกแบบมา เพื่อให้มีการใช้กระบวนการ วิธีการต่างๆ ในการให้บุคคล กลุ่มคน ได้เกิดการพัฒนากันในหลายๆ ด้าน เช่น พัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างกัน, ความสามัคคี, การยอมรับ, ความเป็นผู้นำ, การสื่อสาร, การทำงานร่วมกัน, และการทำงานเป็นทีม โดยอาศัยสถานการณ์ต่างๆ ที่วิเคราะห์จากแนวคิดต่างๆ ให้ได้ผลออกมา ตรงตามประโยชน์ เป้าหมายที่ต้องการ

 

ข้อดีของการจัดกิจกรรมTeam Building ในองค์กร

1. รู้จักเพื่อร่วมทีมทุกคน
2. รู้จักบทบาทของผู้นำทีม
3. เข้าใจเป้าหมายที่ตรงกัน
4. สามัคคี ทุ่มเท่เป็นทีม เพื่อไปสูเป้าหมาย
5. แลกเปลี่ยนมุมมองความคิด
6. สรุปทางออกที่ทุกคนเห็นชอบร่วมกัน
7. เข้าใจุมมองของผู้อื่น
8. ลดความขัดแย้ง

ประโยชน์ของกิจกรรมTeam Building

1. สร้างค่านิยมที่ดีในองค์กร กิจกรรมTeam Building ช่วยให้สร้าง ค่านิยมองค์กร Core Value ให้ได้เห็น ได้เข้าใจ หรือจดจำ ในความเป็นองค์กร
แสดงออก สะท้อนปัญหา : นอกจากประโยชน์ต่าง ๆ ยังสามารถใช้โอกาสในการทำกิจกรรมที่ดี เพื่อสะท้อนปัญหา สะท้อนความสามารถของบุคคล แสดงภาวะผู้นำ กระทั่งเป็นโอกาสเปิดใจ ให้กับหลาย ๆ คนในด้านความสัมพันธ์ และการทำงานที่ดีได้อีกด้วย

2. ผ่อนคลายจากการทำงาน
อีกแง่มุมของการจัดกิจกรรม Team Building ก็ยังเป็นการได้ออกมาพักผ่อนนอกสถานที่กับเพื่อนร่วมงาน ช่วยผ่อนคลายความเครียดจากการทำงาน

3. สร้างเพื่อนใหม่แม้จะทำงานต่างแผนก : กิจกรรม Team Building เป็นโอกาสดีที่จะให้บุคลากรได้มีโอกาส ทักทาย พบปะกัน เพราะจะมีส่วนให้การทำงาน ประสานงานระหว่างแผนกดีขึ้น

4.. ละลายพฤติกรรม เปลี่ยนมุมมองใหม่ต่อกัน เพราะหากอยู่แต่ในภาวะการทำงาน บุคลากร หรือทีมงานมักจะเห็นกันในมุมเดียว หรือมีการขัดแย้งกันในเรื่องงาน หากได้มีปฏิสัมพันธ์ในเชิงอื่น จะเกิดมุมมองใหม่ระหว่างกันได้ง่ายขึ้น

5. ลดช่องว่างของปัญหา : การได้รู้จักกันมากขึ้น ได้มีส่วนร่วมกันมากขึ้น ทั้งใน และนอกแผนก จะทำให้ปัญหาที่มี ปรับเปลี่ยนเป็นการพูดคุยกันที่ง่ายมากขึ้นหลังการจัดกิจกรรม
สร้างความสามัคคี ด้วยกิจกรรมที่หากออกแบบมาดี รูปแบบที่ดี ผู้จัดที่ดี ทีมงานจะมีส่วนร่วมกันในการทำสิ่งหนึ่ง สร้างความสมัครสมานสามัคคีได้ไม่ยาก

 

บริการ พัฒนาซอฟต์แวร์ แอปพลิเคชัน ตามความต้องการ!

เราเป็นผู้นำในด้านการให้บริการ พัฒนาซอฟต์แวร์ แอปพลิเคชัน และโซลูชันด้านไอที แบบครบวงจร (Full-stack) ตั้งแต่การให้คำปรึกษาไปจนถึงการ Maintenace ระบบ เรามีความตั้งใจที่จะเปลี่ยนให้ นวัตกรรม และไอเดีย ระดับโลกของคุณให้กลายเป็นซอฟต์แวร์ที่มีคุณภาพ โดยที่บริษัทรับพัฒนาซอฟต์แวร์ เขียนโปรแกรม และ แอปพลิเคชัน ตามความต้องการทางธุรกิจคุณได้ ทุกรูปแบบ ทุกประเภท ทุกความต้องการทางธุรกิจ หากคุณมีไอเดียดีๆ ที่ต้องการพัฒนา Software หรือ พัฒนา Application สามารถปรึกษาเราได้ที่นี่!