การเปรียบเทียบวันที่อย่างง่าย

การเปรียบเทียบวันที่ โดยปกติคนเราสามารถเปรียบเทียบวันที่ได้เอง โดยการเรียนรู้จากสมัยเด็กจนโด ได้อย่างง่ายดายอยู่แล้วโดยแทบจะไม่ต้องคิดเลย

แต่การเขียนโปรแกรมเปปปรียบเทียบวันที่นั้น Computer ไม่สามารถที่จะรู้ได้ว่าวันที่อันไหน มาก่อนหรือหลัง วันนี้จะมีวิธีการเปรียบเทียบง่ายๆ โดยการใช้การเขียนโปรแกรมมาช่วยในการจัดการ

รูปแบบของวันที่ จะเป็นรูปแบบไหนก็แล้วแต่ จะประกอบไปด้วย วันที่ เดือน ปี เป็นส่วนสำคัญ โดยเราจะนำเอาสามค่านี้ มาใช้ในการเปรียบเทียบวันที่

เช่น มีวันที่ ที่ต้อการเปรียบเทียบ คือวันที่ 5 มกราคม 2558 กับวันที่ 18 สิงหาคม 2558

หลักการของเราขั้นแรก ต้องแปลงรูปแบบของข้อมูลเป็นตัวเลขให้หมด จะได้ว่า 05/01/2558 มาจาก 5 มกราคม 2558

จากนั้นนำค่าาที่ได้มาเรียงใหม่เป็นรูปแบบ ปีเดือนวัน จะได้ว่า 25580105

การเขียนโปรแกรมเปรียบเทียบอย่างง่ายคือ การเปรียบเทียบตัวเลขของสองค่าว่าค่าไหนมีค่ามากกว่ากัน

จากตัวอย่าง 25580105 กับ 25580818 เปรียบเทียบกันจะได้ค่า 25580818 มากกว่า แปลว่า

18 สิงหาคม 2558 มีค่ามากกว่า 5 มกราคม 2558