Cascading Style Sheets (CSS) Version

Cascading Style Sheets (CSS) Version
CSS มีการทำออกมาทั้งสิ้นถึงปัจจุบัน (15/7/2558) 3 เวอร์ชั่น ได้แก่

CSS 1
CSS Version 1 คือเวอร์ชันแรกที่ออกสู่สาธารณะและเป็น W3C Recommendation ซึ่งออกในเดือนธันวาคมปีค.ศ. 1996 CSS 1 นั้นมีฟีเจอร์เพียงไม่มาก

CSS 2
CSS Version 2 ออกในเดือนพฤษภาคมปีค.ศ. 1998 โดยเพิ่มเติมฟีเจอร์ให้กับ CSS 1 อย่างไรก็ตาม CSS 2 ไม่ประสบความสำเร็จมากนักในแง่ของการยอมรับ
และการรองรับจากเว็บเบราว์เซอร์ต่างๆ ทำให้ CSS 2.1 ต้องออกมาเพื่อแก้ไขปัญหาต่างๆในเวอร์ชัน 2 CSS 2.1 ได้เป็น Recommendation
ในเดือนกรกฎาคมปีค.ศ. 2007

CSS 3
CSS Version 3 ยังอยู่ระหว่างการพัฒนา และการกำหนดสเปคใน CSS 3 นั้น จะถูกแบ่งออกเป็นส่วน (Module) ต่างๆ ซึ่งบางส่วนก็เสร็จสมบูรณ์แล้ว
บางส่วนก็กำลังพัฒนาอยู่ แต่บางเว็บเบราว์เซอร์ก็เริ่มรองรับสเปคในบางส่วนบ้างแล้ว

การกำหนด CSS เวอร์ชั่น
การใส่เวอร์ชั่นให้ CSS เพื่อให้บราวเซอร์เข้าใจว่ามันไม่ใช่ CSS ตัวเดิมที่เคยเก็บไว้ครับ สำหรับวิธีการทำก็ง่าย ๆ เรามาดูโค้ดกันเลย
สมมติว่าโค้ด HTML ที่เอาไว้เรียกไฟล์ CSS ในส่วน <head> ของเราเป็นแบบนี้:
<link rel=”stylesheet” type=”text/css” media=”all” href=”css/stylelist.css” />
สังเกตตรง href=”css/stylelist.css” นะครับ เราก็แก้ส่วนนี้เป็นแบบด้านล่าง
<link … href=”css/stylelist.css?v=2″ />
แค่เติม ?v=เลขเวอร์ชั่น เข้าไปด้านหลังชื่อไฟล์ CSS ก็เป็นการตั้งเวอร์ชั่นได้แล้ว
อย่างไรก็ตาม ไม่จำเป็นต้องใช้ v=เลขเวอร์ชั่น เสมอไป อาจใช้เป็น e=เลขเวอร์ชั่น หรือ ver=เลขเวอร์ชั่น
พูดง่าย ๆ ว่าเขียนตัวอักษรอังกฤษตัวไหนก็ได้หมด ขอแค่ตามหลัง ? ก็พอ
ซึ่งตรง เลขเวอร์ชั่น ก็เป็น 1, 2, 3 ข้างต้น