วิธีติดตั้งและการใช้งาน robomongo ใน ubuntu

วิธีติดตั้ง

 1. เข้า ubuntu software center
 2. ค้นหา robomongo
 3. screenshot-from-2016-09-23-162620
 4. เลือก Install
 5. เมื่อติดตั้งเสร็จจะได้ robomongo แบบในรูป 
 6. screenshot-from-2016-09-23-162847

วิธีการใช้งาน

 1. เมื่อเข้ามาครั้งแรก ให้ create connection โดยตั้งค่าตามในรูป
 2.  screenshot-from-2016-09-23-163407
 3. เมื่อตั้งค่าตามรูปเสร็จแล้วให้กดปุ่ม Test เพื่อทดสอบว่าสามารถ connect ได้หรือไม่ ถ้าได้กด save และ connect กับ mongo ได้เลย
 4. เมื่อ connect เข้ามาในฐานข้อมูลแล้วเราจะเห็นชื่อ databaseและ collection ในฐานข้อมูล ตามในรูป
 5. screenshot-from-2016-09-23-164357
 6. ถ้าเราต้องการค้นหาข้อมูลใน collection ทำได้โดยใช้คำสั่ง ตัวอย่าง เช่น db.getCollection(‘users’).find(ObjectId(“57b2eeaf73776952ca000000”)) (ค้นหาจาก ID ของ record)
 7. screenshot-from-2016-09-23-164759