คุณอาทิตย์กับหลักคิดแบบ Agile นำองค์กรสู่ผู้นำด้านพัฒนาซอฟต์แวร์

คุณอาทิตย์ หงษ์จินตกุล จากผู้ไม่มีประสบการณ์ด้านซอฟท์แวร์ สู่

Managing Director, บริษัท สวิฟเลท (Swiftlet)

        ด้วยความรักในงานด้านซอฟท์แวร์และมีความมุ่งมั่นทำให้ คุณอาทิตย์ เลือกเดินในแนวทางของตนเอง คือการเป็นผู้นำบริษัทพัฒนาซอฟท์แวร์ คุณอาทิตย์ จบการศึกษาระดับปริญญาโทสาขาวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์จากมหาวิทยาลัยเพนซิลวาเนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา คุณอาทิตย์ได้เริ่มทำงานในฐานะผู้พัฒนาซอฟท์แวร์ที่บริษัท ThoughtWorks ในชิคาโก เป็นบริษัทผู้พัฒนาซอฟท์แวร์ในรูปแบบอไจล์ชั้นนำแห่งหนึ่งของโลก และอยู่เบื้องหลังความสำเร็จของหลายธุรกิจในยุคดิจิทัล ตำแหน่งสุดท้ายคือ Senior Consultant ด้วยบทบาทหัวหน้าทีม Technical ที่มีสมาชิกทั้งหมด 34 คน

แนวคิดแบบ Agile ในการทำงานขององค์กรยุคใหม่

      Agile คือ กระบวนการที่ช่วยลดการทำงานที่เป็นขั้นตอน มุ่งเน้นในเรื่องการสื่อสารของทีมมากขึ้น เพื่อให้เกิดการพัฒนาผลงานใหม่ๆ ได้รวดเร็ว สามารถปรับตัวหรือเปลี่ยนแผนได้ตามสถานการณ์ ในขณะเดียวยังช่วยลดขั้นตอนที่ไม่จำเป็น และการทำงานแบบ Agile มุ่งเน้นความพึงพอใจของทั้ง ผู้ใช้ ลูกค้า และทีมพัฒนาซอฟท์แวร์ Agile ทำให้รู้ผลตอบรับของงานได้ไวขึ้นเพื่อนำมาปรับปรุงแก้ไขในระหว่างที่กำลังทำงานนั้น โดยที่ไม่ต้องรอแก้งานใหม่ทั้งหมด รู้ข้อผิดพลาดเร็ว แก้ไขงานได้เร็ว และที่สาคัญจะช่วยส่งมอบงานได้ตั้งแต่ช่วงต้นและต่อเนื่องของการพัฒนา ซึ่งเป็นสิ่งที่สาคัญกับงานด้านพัฒนาซอฟท์แวร์ ซึ่งด้วยสิ่งนี้ ทำให้คุณอาทิตย์ ได้เรียนรู้ถึงข้อดีของหลักการ ทำงานแบบ Agile เปรียบเหมือนการปิดรอยรั่วนั้น เช่นเดียวกับ ซอฟท์แวร์ก็คือการแก้ปัญหา เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดซ้ำหรือในกรณีที่เกิดปัญหาขึ้นแล้ว จะสามารถรู้ได้ถึงสาเหตุเพื่อทำการแก้ไขที่ตรงจุด

จุดเริ่มต้นของการก่อตั้ง บริษัทสวิฟต์เลท

คุณอาทิตย์ ได้ใช้เวลาเรียนรู้และเก็บประสบการณ์ ทำให้คุณอาทิตย์เปลี่ยนจากคนที่ไม่มีประสบการณ์ เป็นผู้เชี่ยวชาญที่รักในการทำงาน และเมื่อกลับมาประเทศไทย ได้มองเห็นว่า อุตสาหกรรมไอทีกาลังประสบปัญหาอยู่ในขั้นวิกฤต ซอฟต์แวร์ไม่มีคุณภาพ ใช้งานจริงแล้วไม่ตอบสนอง ระบบล่ม ซึ่งเป็นนั่นคือปัญหาหลักที่แนวคิดAgile ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อแก้ปัญหา และทำได้จริง จึงมีความคิดริเริ่มก่อตั้งบริษัทซอฟต์แวร์ที่ยึดหลักการทำงานแบบอไจล์ และเกิดเป็นบริษัทสวิฟต์เลท

วัฒนธรรมองค์กรยุคใหม่ แตกต่าง ไม่ปิดกั้น ไร้ขีดจากัดทางความคิด

  คุณอาทิตย์มีแนวคิดที่ว่า งานพัฒนาซอฟต์แวร์ เป็นงานที่ใช้ความคิดสร้างสรรค์ ใช้สมองส่วนเดียวกับศิลปิน เป็นการใช้ความคิดสร้างสรรค์เชิงแก้ไขปัญหา ซึ่งต้องใช้ทักษะและความรู้ค่อนข้างมาก ดังนั้น ความขัดแย้ง หรือความเครียด เป็นส่วนหนึ่ง ที่ทำให้ความคิด หรือความสามารถพวกนี้ ถูกปิดกั้น ส่งผลให้เกิดประสิทธิภาพการทำงานลดลง จึงนำหลักการวางแผน Agile ที่ดี เข้ามาลดปัญหาดั่งกล่าว เมื่อแก้ปัญหาได้ตรงจุด ลดความผิดพลาด เพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน

ความมุ่งมั่นของบริษัทสวิฟต์เลท

       คุณอาทิตย์ ต้องการสร้างอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ไทยให้ก้าวหน้า และดีขึ้น โดยการช่วยเหลือสังคม และได้รับผลประโยชน์ที่เท่าเทียมกันทุกฝ่าย มุ่งพัฒนาเทคโนโลยีด้าน Health Tech เป็นการมีความรับผิดชอบต่อสังคมโดย ร่วมงานกับองค์กรเพื่อสังคม อาทิ กล่องดินสอ องค์กรที่มีเป้าหมายหลักในการทำให้คนพิการใช้ชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างเท่าเทียม เพื่อเป็นกระบอกเสียงหนึ่งในการช่วยพัฒนาประเทศชาติ การทำงานทุกนาทีของบริษัทสวิฟต์เลท ก็คือ CSR ภายใต้หลักจริยธรรมและการจัดการที่ดี โดยรับผิดชอบสังคมด้วยการลงมือปฏิบัติ เพื่อให้องค์กร พนักงาน และสังคมภายนอก สามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างยั่งยืน

“ใส่ใจทำงานทุกรายละเอียดเป็นอย่างมาก

ซอฟท์แวร์ เปรียบเหมือนพระเจ้าสร้างโลก

ต้องรับผิดชอบทุกพื้นที่เป็นอย่างดี หากมีชิ้นส่วนใดที่เสียหาย ย่อมส่งผลกระทบหลายจุด

ทุกขั้นตอนเป็นสิ่งสำคัญ

สไตล์การทำงาน Work Life Balance สร้างความสมดุล

    เป้าหมายสูงสุดของหลายคน คือประสบความสำเร็จในอาชีพการงาน ซึ่งงาน จะนามาสู่ฐานะความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ด้วยเหตุนี้คนส่วนใหญ่ จึงเลือกที่จะทำงานหนักและทุ่มเทกับงานจนส่งผลเสียต่อสุขภาพ และคนรอบข้าง .. ในยุคสมัยที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว เทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทในกับระบบการทำงานมากขึ้น คุณอาทิตย์ ได้ใช้แนวคิดนี้กับบริษัทสวิฟต์เลท คือ ระบบทำงานได้จากทุกที่ (Remote Working) การเข้าทำงานในออฟฟิศทุกวัน ไม่ใช่เรื่องจำเป็นอีกแล้ว และการนั่งทำงานออฟฟิศทุกวัน ไม่ได้การันตีผลการทำงานที่ดีและมีคุณภาพได้เช่นกัน แค่มีโน้ตบุคและอินเตอร์เน็ต ก็ทำงานได้ทุกที่ สะดวกสบาย หรือการประชุมผ่าน Video Conference และส่งงานเชื่อมต่อกันทาง Cloud Server เรียกดูข้อมูลได้ตลอดเวลา การแบ่งเวลาในการทำงานเพื่อการใช้ชีวิตที่ดี มีระบบระเบียบในการทำงานที่มีประสิทธิภาพและเพิ่มความคิดที่สร้างสรรค์มากขึ้นด้วย และในทางเดียวกัน พนักงานก็ต้องมีความรับผิดชอบและจัดสรรเวลาให้ถูกต้อง เพราะงานที่ไม่ต้องเข้าออฟฟิศ ทำให้อยู่ในกฎระเบียบของบริษัทน้อยลง หากไม่จัดการตารางชีวิตให้ดีก็อาจส่งผลกระทบกับการทำงานส่วนอื่นได้

  โดยคุณอาทิตย์เชื่อว่า Work Life Balance จะการจัดการชีวิตและงานให้สมดุลกันไม่เทไปทางใดทางหนึ่ง ทำให้มีเวลาจัดสรรเวลาดูแลตัวเองและครอบครัว การทำงานอยู่ในช่วงเวลาที่เหมาะสมในแต่ละวัน ช่วยให้ได้ผลงานที่มีประสิทธิภาพ สุขภาพร่างกายและจิตใจที่ดีควบคู่กัน