AI กับกลไกลพัฒนาการศึกษาไทย

AI หรือชื่อเต็มที่เรียกว่า Artificial Intelligence คือ “ปัญญาประดิษฐ์” เป็นระดับขั้นหนึ่งในวิทยาการคอมพิวเตอร์ ถูกออกแบบให้มีระบบทำงานเหมือนกับการทำงานของสมองมนุษย์ , AI ที่ใช้กันในวงกว้างและยังได้นำไปประยุกต์ใช้ในทุกธุรกิจอุตสาหกรรม ยังมีการพัฒนาแอปพลิเคชัน ที่ทำงานด้วยระบบ AIแบบอัจฉริยะ ก็สามารถตอบคำถามได้สั้นๆ รวมไปถึงการใช้งานฟังชั่นก์ต่างๆในสมาร์ทโฟนที่เราใช้กันอยู่ทุกวัน และช่วงในช่วงการระบาดของ COVID – 19 จากผู้คนจำเป็นที่จะต้องกักตัวเองอยู่ที่บ้าน จึงมองหากิจกรรมที่จะเป็นการช่วยเสริมสร้างทักษะให้กับตัวเอง อีกทั้งการเรียนออนไลน์ยังสะดวกสำหรับผู้ที่ไม่ต้องการเดินทาง สามารถเรียนรู้ได้ตลอดเวลา ในcontent นี้เราจะมีพูดถึงเรื่อง AI กับกลไกลพัฒนาการศึกษาไทย ว่าสิ่งพวกนี้จะมาช่วยพัฒนาและเสริมสร้างทักษาทางด้านการศึกษาได้อย่างไรบ้าง ไปดูกันเลย !

สื่อการสอนนอกห้องเรียน
ไม่จำเป็นอีกแล้วในการเรียน ต้องนั่งในห้องเรียนเท่านั้น ตอนนี้ทุกคนสามารถเรียนรู้ทุกอย่างได้เพียงคลิกเท่านั้น ยังมีสื่อการสอนที่น่าสนใจอีกมากมายที่ช่วยเพิ่มทักษะการเรียนรู้หรื่อในส่วนของ แอปพลิเคชันติวเตอร์ ทั้งติวข้อสอบ และทอดลองทำข้อสอบก่อนเรียน หลังเรียน ช่วยประเมินผลการเรียน AI สามารถวิเคราะห์โปรแกรมการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ และหาช่องว่างในหลักสูตร ตัวอย่างเช่น เมื่อมีนักเรียนจำนวนมากเกินสอบตก AI สามารถวิเคราะห์ส่วนนี้ของหลักสูตรและ แนะนำการเปลี่ยนแปลงบางอย่างในโปรแกรม หรือเพิ่มแนวทางที่จำเป็นบางอย่างได้

ช่วยกระชับเวลาตรวจข้อสอบ งานทะเบียนต่างๆ เพิ่มเวลาการเรียนการสอน
การทำงานในแบบสมัยก่อน คุณครูที่มีหน้าที่ในการสอนและเป็นที่ปรึกษาให้กับนักเรียนแล้ว ยังต้องมีงานทะเบียน งานวัดผล ที่ยังต้องรับผิดชอบระบบ AI ก็จะเข้ามาช่วยในส่วนของการวัดผลการเรียน คำนวนเกรดเฉลี่ย การตรวจงานหรือข้อสอบแบบเป็นช้อยส์ตัวเลือก และยังช่วยลดความผิดพลาดในการทำงาน เป็นตัวช่วยที่ช่วยให้ลดเวลา เพื่อให้คุณครูได้นำเวลาที่เหลือไปสอนนักเรียนได้เพิ่มขึ้นอีกด้วย

ประเมินคุณภาพของการเรียนรู้
AI จะประเมินทักษะการเรียนรู้ของผู้เรียนได้อย่างรวดเร็ว ทำให้ทราบถึงจุดที่เรียนเข้าใจ หรือยังไม่เข้าใจจากผลคะแนน ผลการทำแบบฝึกหัด หลังจากนั้นระบบจะปรับเปลี่ยนโปรแกรมให้เหมาะสมกับระดับทักษะของผู้เรียน ทำให้นักเรียนได้ทราบถึงจุดไหนที่ควรปรับปรุงแก้ไข

การวิเคราะห์ผลที่มีประสิทธิภาพ
AI สามารถวิเคราะห์โปรแกรมการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ และหาช่องว่างในหลักสูตร ตัวอย่างเช่น เมื่อมีนักเรียนจำนวนมากเกินสอบตก AI สามารถวิเคราะห์ส่วนนี้ของหลักสูตรและ แนะนำการเปลี่ยนแปลงบางอย่างในโปรแกรม หรือเพิ่มแนวทางที่จำเป็นบางอย่าง

ข้อมูลอัดแน่นเหมือนคุณครู
ด้วยความสะดวกและความแม่นยำ อีกทั้งยังลดความผิดพลาด อาจจะทำให้อนาคตนี้ เราอาจจะเห็นการเรียนการสอนเป็น AI มากกว่าคุรครูที่เป็นมนุษย์ซะอีก หรืออาจจะเป็นผู้ช่วยสำคัญในการสอนนักเรียน เพื่อปริมาณที่มากกว่าเดิม ช่วยกระจายความรู้ได้มากขึ้นและข้อมูลที่มีประสิทธิภาพ

บริการ พัฒนาซอฟต์แวร์ แอปพลิเคชัน ตามความต้องการ!

เราเป็นผู้นำในด้านการให้บริการ พัฒนาซอฟต์แวร์ แอปพลิเคชัน และโซลูชันด้านไอที แบบครบวงจร (Full-stack) ตั้งแต่การให้คำปรึกษาไปจนถึงการ Maintenace ระบบ เรามีความตั้งใจที่จะเปลี่ยนให้ นวัตกรรม และไอเดีย ระดับโลกของคุณให้กลายเป็นซอฟต์แวร์ที่มีคุณภาพ โดยที่บริษัทรับพัฒนาซอฟต์แวร์ เขียนโปรแกรม และ แอปพลิเคชัน ตามความต้องการทางธุรกิจคุณได้ ทุกรูปแบบ ทุกประเภท ทุกความต้องการทางธุรกิจ หากคุณมีไอเดียดีๆ ที่ต้องการพัฒนา Software หรือ พัฒนา Application สามารถปรึกษาเราได้ที่นี่!