Design Patterns

Design Patterns : Introduction EP1

Design Patterns : Introduction คือ รูปแบบการแก้ไขปัญหา ที่นักพัฒนาได้ทำการถกเถียงเพื่อหารูปแบบการแก้ปัญหานั้นๆ ที่ดีที่สุด ซึ่งเกิดจาก การพัฒนาซอฟต์แวร์เป็นทีม ทำให้มีปัญหาเรื่องของการสื่อสารของการเขียนโค้ด ที่ไม่มีมาตรฐานเดียวกัน และมักพบปัญหาคล้ายๆกัน ทำให้มีกระบวนที่จะแก้ไขความซับซ้อนของโค้ดให้ดูง่ายและแก้ไขได้ง่ายยิ่งขึ้น เช่น นาย แว่น  ได้พบปัญหา การปลอกกล้วย แต่ค้นพบวิธีการแก้ไขรูปแบบปัญหา การปลอกกล้วย ได้แล้ว ต่อมา นาย ฟ้า พบรูปแบบปัญหา การปลอกกล้วย และ นาย แดง พบรูปแบบปัญหา การปลอกกล้วย แน่นอน เราจะเห็นว่า นาย ฟ้า และ แดง ทั้งคู่ต่างพบปัญหาเดียวกัน ในขณะที่ทั้งคู่กำลังปวดหัวกับการปลอกกล้วยอยู่นั้น นาย แว่น ผู้ซึ่งเป็นปราชญ์ด้านการปลอกกล้วย มาเห็นทั้งคู่เข้า  จึงมอบคัมภีร์การปลอกกล้วย ให้ทั้ง 2 คน และทั้งสองคนก็ได้อ่านคัมภีร์การปลอกกล้วย และปลอกกล้วยได้สำเร็จลุล่วง เป็นต้น

Design Patterns : Introduction EP1 Read More »