Konauma Klangnarong

Pair Programming มีคู่หูเขียนโปรแกรม ดีกว่าที่คิดนะ !

การ Pair Program ถ้าแปลความหมายตรงตัวคือ การเขียนโปรแกรมเป็นคู่ ซึ่งวิธีการทำก็อาจจะแตกต่างกันไปในแต่ละที่ แต่ละองค์กร แต่สิ่งที่เหมือนกันสำหรับทุกๆ ที่ในการทำ pair program คือ คนสองคน จะทำงานเดียวกัน ร่วมกัน ด้วย work station เดียวกัน

Pair Programming มีคู่หูเขียนโปรแกรม ดีกว่าที่คิดนะ ! Read More »

Quality Assurance กับการพัฒนา Application

Quality Assurance คืออะไร?  ในการพัฒนา Application ด้วยวิธีการทำงานแบบ Agile นั้น สิ่งที่จำเป็นคือ Development team ที่มีเป้าหมายในการทำให้งานนั้นลุล่วงไปด้วยดี ซึ่งก็ไม่มีกฏตายตัวที่จะกำหนดว่า ใน Development team จะต้องประกอบไปด้วยใครบ้าง ในบางทีม อาจจะคิดว่า Quality Assurance นั้นไม่จำเป็น เพราะคิดว่าไม่ต้องมี Quality Assurance ก็สามารถพัฒนาได้ตามเป้าหมาย แต่ก็ยังมีอีกหลายแห่ง ที่มี Quality Assurance ร่วมอยู่ในทีมด้วย Quality Assurance หรือ QA แปลว่า “การประกันคุณภาพ” ซึ่งถึงจะชื่อตำแหน่งเดียวกัน แต่ QA ของแต่ละบริษัทก็อาจจะทำหน้าที่ไม่เหมือนกัน หรือในบางบริษัท QA อาจจะไม่ได้ทำหน้าที่เกี่ยวกับการพัฒนา Application เลยก็มี แต่สำหรับ Swiftlet QA นั้นสำคัญไฉน? เรามาดูหน้าที่ของ QA กัน วางแผนในแต่ละ Story      ในแต่ละ Story

Quality Assurance กับการพัฒนา Application Read More »