ระบบ CRM ตัวช่วยดูแลธุรกิจออนไลน์ของคุณ

CRM หรือ Customer Relationship Management คือ การบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้า ซึ่งหมายถึงวิธีการที่เราจะบริหารให้ลูกค้ามีความรู้สึกผูกพันธ์กับสินค้าและบริการ เมื่อลูกค้าเค้ามีความผูกพันธ์ในทางที่ดีกับเรา จะทำให้เรามีฐานลูกค้าที่มั่้นคง และนำมาซึ่งความมั่นคงขององค์กร และยังงช่วยในเรื่องของการขาย เพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน และสามารถเก็บข้อมูลพฤติกรรมลูกค้าเพื่อนำไปวางกลยุทธ์ทางการตลาดในอนาคต และส่งผลให้เกิดความต้องการที่จะซื้อหาสินค้าของขององค์กรเพิ่มขึ้น

– ปรับเพื่อหาวิธีที่ดีที่สุดและเพิ่มประสิทธิภาพในการขาย
โปรแกรม CRM จะช่วยปรับปรุงกระบวนการให้คุณโดยที่คุณไม่จำเป็นต้องคิดหาวิธีไรเพิ่ม CRM จะมีการปรับผ่าน sales funnel ทำให้กระบวนการขายของคุณเป็นระบบแบบที่บริษัทที่มีการจัดการใช้กัน เริ่มจาก lead จนถึงขั้นตอนเป็นลูกค้า จะทำให้แยกประเภทลูกค้าได้ดีขึ้น ทำให้สามารถคาดการณ์ยอดขายได้อย่างสะดวก

– ทำให้เกิดการสั่งซื้อซ้ำ หัวใของระบบ CRM ทำให้คุณสามารถระบุความต้องการของลูกค้าต่อธุรกิจได้ นอกจากนี้การใช้ระบบ CRM และอีกส่วนสำคัญในการดึงลูกค้าเก่าของคุณกลับมาใช้บริการซ้ำได้เป็นอย่างดี ระบบสามารถคำนวณวงจรชีวิตของลูกค้าได้ ทำให้คุณทราบถึงปัญหาในแต่ละจุดของธุรกิจและแก้ไขได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

– ยอดขายขายพุ่งระบบ CRM จะช่วยวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อสร้างกระบวนการขายที่ลงตัวไม่ว่าจะเป็นสินค้าที่ลูกค้าชอบ และปัจจัยอื่นที่ทำให้สินค้าและบริการดึงดูดความต้องการของลูกค้า

– ลดค่าใช้จ่าย ช่วยลดค่าใช้จ่ายของฝ่ายขายในการที่ต้องเดินทางไปนำเสนอสินค้ากับลูกค้ากลุ่มใหม่ แต่เป็นการรักษาฐานลูกค้าเดิมให้กลับมาซื้อและใช้บริการซ้ำและบังเป็นการรักษาฐานลูกค้าเก่าให้ดียิ่งขึ้น

– ตัดสินใจได้อย่างแม่นยำ วิเคราะห์แนวโน้มที่จะเกิดขึ้นในอนาคต ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว เพื่อสามารถนำไปวางแผนต่อยอดธุรกิจให้ดีขึ้น

CRM นั้นไม่ได้เน้นเพียงแค่การบริการลูกค้าเท่านั้น แต่ยังรวมถึงการเก็บข้อมูลพฤติกรรม ในการใช้จ่ายและความต้องการของลูกค้า จากนั้นจะนำข้อมูลเหล่านั้นมาวิเคราะห์และใช้ให้เกิดประโยชน์ ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ หรือการบริการรวมไปถึงนโยบายในด้านการจัดการ ซึ่งเป้าหมายสุดท้ายของการ พัฒนา CRM ก็คือ การเปลี่ยนจากผู้บริโภคไปสู่การเป็นลูกค้าตลอดไป