7 ขั้นตอน นักออกแบบชิปที่มีทักษะสุดล้ำ ปี 2024

นี่เป็นช่วงเวลาทองในการเรียนรู้และพัฒนาทักษะการออกแบบชิปและให้ความรู้เกี่ยวกับ VLSI ด้วยตนเอง เราจะพูดคุยกันว่าคุณจะสามารถเป็นนักออกแบบชิปหรือวิศวกรออกแบบชิปที่ดีได้อย่างไรในปี 2024 และสร้างอาชีพที่ยอดเยี่ยม

บทบาทของนักออกแบบชิป

ผู้ออกแบบชิป วิศวกรออกแบบชิป หรือผู้ออกแบบวงจรรวม (IC) มีบทบาทสำคัญในกระบวนการพัฒนาชิปตั้งแต่ข้อกำหนดเฉพาะไปจนถึงเกณฑ์การผลิต ต่อไปนี้เป็นบทบาทสำคัญที่สำคัญบางประการของนักออกแบบชิป:
 
 1. System Specification : เพื่อทำความเข้าใจข้อกำหนดและข้อกำหนดของระบบโดยร่วมมือกับสถาปนิกระบบและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

 2. การออกแบบสถาปัตยกรรม VLSI:เพื่อกำหนดและออกแบบโครงสร้างโดยรวมของวงจรรวม VLSI (IC) เพื่อตอบสนองข้อจำกัดด้านประสิทธิภาพ กำลัง และพื้นที่

 3. การออกแบบวงจรดิจิตอลและอนาล็อก : เพื่อออกแบบวงจรอนาล็อกและดิจิตอลสำหรับไอซี รวมถึงการออกแบบออสซิลเลเตอร์ ลอจิกเกต องค์ประกอบหน่วยความจำ ฯลฯ

 4. RTL Coding : เพื่อเขียนโค้ดการทำงานและอธิบายพฤติกรรมของส่วนประกอบภายในชิปโดยใช้ภาษา VHDL หรือ Verilog

 5. การสังเคราะห์และการเพิ่มประสิทธิภาพ : ผู้ออกแบบชิปใช้เครื่องมือ VLSI พิเศษในการแปลงโค้ด RTL ให้เป็นรายการเน็ตระดับเกท และปรับปัจจัยการออกแบบให้เหมาะสม เช่น ประสิทธิภาพ กำลัง และพื้นที่

 6. การออกแบบทางกายภาพ : ประกอบด้วยการวางแผนพื้น การจัดวาง และการกำหนดเส้นทางส่วนประกอบบนชิป โดยคำนึงถึงกฎการออกแบบเป็นหลัก

 7. การวิเคราะห์ไทม์มิ่ง : ผู้ออกแบบชิปทำการวิเคราะห์ไทม์มิ่งเพื่อตรวจสอบการกำหนดเวลาของสัญญาณและการทำงานภายในชิป และแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับไทม์มิ่ง

 8. การตรวจสอบและทดสอบ : ผู้ออกแบบชิปใช้เครื่องมือ VLSI เพื่อตรวจสอบและทดสอบการทำงานของทุกส่วนภายในชิป

 9. การปฏิบัติตามมาตรฐาน : ผู้ออกแบบชิปทำให้มั่นใจได้ว่าชิปที่ออกแบบนั้นเป็นไปตามมาตรฐานอุตสาหกรรม ข้อบังคับ และเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพ

 10. รากฐานทางการศึกษาที่แข็งแกร่งเป็นสิ่งสำคัญในทุกสาขา ขั้นตอนแรกที่ฉันอยากจะพูดถึงที่นี่คือ หากคุณมีเป้าหมายในการเป็นวิศวกรออกแบบชิปและประกอบอาชีพใน VLSI อันดับแรกต้องมีวุฒิการศึกษาที่แข็งแกร่งก่อน เพื่อสิ่งนั้น คุณจะต้องสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ และการสื่อสาร (ECE) วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง คุณยังสามารถวางแผนที่จะไปศึกษาต่อในระดับปริญญาโทหรือปริญญาเอกได้ ปริญญาในโดเมน VLSI และเซมิคอนดักเตอร์ โดยรวมแล้ว คุณวุฒิทางการศึกษาเป็นก้าวแรกที่สำคัญในการเป็นวิศวกรออกแบบชิปและสร้างอาชีพทางวิชาชีพใน VLS

  2 ) การสร้างรากฐานที่แข็งแกร่ง – การพัฒนาทักษะ

  นี่คือสาขาของ VLSI ที่คุณควรมีความรู้เชิงลึก ความเข้าใจที่ดีขึ้นเกี่ยวกับแนวคิดทางเทคนิค และประสบการณ์กับโครงการเชิงปฏิบัติและเครื่องมือ VLSI ต้องพัฒนาความรู้และความเข้าใจในแนวคิดต่างๆ เช่น อิเล็กทรอนิกส์แบบแอนะล็อกและดิจิทัล การออกแบบ VLSI ที่ใช้ CMOS สถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์ ฯลฯ และทักษะการเขียนโปรแกรมที่ดีขึ้นใน VHDL หรือ Verilog ก็ถือเป็นสิ่งสำคัญเช่นกัน คุณควรติดตามเครื่องมือและซอฟต์แวร์ล่าสุดที่ใช้ในการออกแบบชิปและการฝึกฝนกับโปรเจ็กต์ภาคปฏิบัติ อ้างอิงถึงหนังสือมาตรฐาน ดูวิดีโอออนไลน์ และเข้าร่วมหลักสูตรเช่น NPTEL เพื่อให้เก่ง VLSI

  วิศวกรอิเล็กทรอนิกส์ (ที่มา: Unsplash)

   

  3 ) การได้รับประสบการณ์เชิงปฏิบัติ

  ความรู้ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญเชิงปฏิบัติมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการทำงานในอุตสาหกรรมนี้ เพื่อให้ได้ประสบการณ์จริง ควรทำงานด้านวิชาการหรือโครงการส่วนตัวให้มากที่สุด มันจะเพิ่มทักษะและความเข้าใจของคุณและเพิ่มความมั่นใจของคุณ คุณยังสามารถทำงานร่วมกับผู้เชี่ยวชาญ ทำงานร่วมกัน และมีส่วนร่วมในโครงการโอเพ่นซอร์สได้ คุณจะได้เรียนรู้มากมายที่นี่
  สัมผัสประสบการณ์กับเครื่องมือออกแบบชิป VLSI ล่าสุดที่อุตสาหกรรมแนะนำ ( เช่น Cadence ) หากคุณต้องการเรียนรู้ฟรี ฉันขอแนะนำ Electric ที่คุณสามารถเรียนรู้ ฝึกฝน และฝึกฝนทักษะการออกแบบชิปของคุณได้อย่างง่ายดายคุณยังสามารถเข้าร่วมการฝึกงานและโปรแกรมความร่วมมือที่เกี่ยวข้องกับ VLSI ซึ่งคุณจะได้รับประสบการณ์ในอุตสาหกรรม
   

  4 ) สร้างเรซูเม่และผลงานที่แข็งแกร่ง

   
  สิ่งสำคัญคือต้องสร้างเรซูเม่ที่แข็งแกร่งและพอร์ตโฟลิโอออนไลน์เพื่อให้ได้งานที่ดี ในเรซูเม่ของคุณ คุณสามารถพูดถึงทักษะ ประสบการณ์ โครงการ ความสำเร็จ ประวัติการศึกษา ฯลฯ ที่เกี่ยวข้อง

  ในฐานะนักออกแบบชิป คุณสามารถพูดถึงทักษะในเรซูเม่ของคุณได้ เช่น

  1. การออกแบบสถาปัตยกรรม VLSI

  2. การเข้ารหัส RTL (VHDL/Verilog)

  3. การออกแบบวงจรดิจิตอลและอนาล็อก

  4. การสังเคราะห์และการเพิ่มประสิทธิภาพ

  5. การออกแบบทางกายภาพ (การวางผัง การวางตำแหน่ง การกำหนดเส้นทาง)

  6. การวิเคราะห์เวลา การตรวจสอบ และการทดสอบ

  7. ความเชี่ยวชาญด้านเครื่องมือ (เช่น Cadence, Synopsys, Mentor Graphics)

  8. ภาษาการเขียนโปรแกรม (เช่น C, Python)

  9. การสร้างต้นแบบ FPGA

  10. ทักษะการบริหารจัดการโครงการ ฯลฯ

   การทำงานร่วมกันและการสื่อสาร : สิ่งสำคัญคือต้องทำงานร่วมกันและสื่อสารกับนักพัฒนาซอฟต์แวร์ วิศวกรระบบ และทีมการผลิต เพื่อความสำเร็จในการรวมชิปเข้ากับระบบที่ใหญ่ขึ้น

   7 ขั้นตอนสำคัญในการเป็นนักออกแบบชิปในปี 2024

   ทำตามคำแนะนำทีละขั้นตอนเหล่านี้เพื่อเป็นผู้ออกแบบชิปที่ดี และสร้างอาชีพที่ประสบความสำเร็จในอุตสาหกรรม VLSI และเซมิคอนดักเตอร์:
    
    

   1 ) การศึกษา

  คุณสามารถปรับแต่งเรซูเม่ของคุณให้เหมาะกับการสมัครงานโดยเฉพาะได้

  วิศวกรอิเล็กทรอนิกส์ (ที่มา: Unsplash)

   

  5 ) การมีส่วนร่วมของเครือข่ายและอุตสาหกรรม

  การสร้างความสัมพันธ์กับผู้เชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมและผู้เชี่ยวชาญอาจเป็นวิธีที่ดีในการขยายเครือข่ายของคุณ การมีส่วนร่วมในอุตสาหกรรมของคุณจะทำให้คุณมีคุณค่าด้วยเหตุนี้ คุณสามารถมีส่วนร่วมอย่างจริงจังในชุมชนอิเล็กทรอนิกส์ VLSI และเซมิคอนดักเตอร์ได้โดยการเข้าร่วมการประชุมอุตสาหกรรม เข้าร่วมฟอรัมการสนทนาออนไลน์ และเข้าร่วมในกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ การปรับปรุงเครือข่ายของคุณยังสามารถให้ข้อมูลเชิงลึกอันมีค่าในอุตสาหกรรม โอกาสในการให้คำปรึกษา และแม้แต่โอกาสในการขายงาน

   

  6 ) การสำรวจตลาดงาน

  หลังจากทำตามขั้นตอนสำคัญทั้งหมดแล้ว ขั้นตอนต่อไปของคุณคือการค้นหางาน คุณสามารถได้รับโอกาสในการทำงานโดยตรงจากตำแหน่งในวิทยาลัยของคุณ

  หากคุณไม่พอใจกับตำแหน่งในวิทยาลัย คุณสามารถหางานที่ดีกว่าผ่านกระดานงานออนไลน์และกิจกรรมสร้างเครือข่าย ตัวอย่างเช่น LinkedIn สามารถช่วยคุณหางานที่เกี่ยวข้องได้ทั่วโลก

  เมื่อคุณได้รับโอกาสในการทำงาน ให้เริ่มเตรียมตัวสำหรับการสัมภาษณ์ที่มีทั้งการสัมภาษณ์ด้านเทคนิคและพฤติกรรม ผู้สัมภาษณ์จะทดสอบความรู้ด้านเทคนิค ความเข้าใจในทางปฏิบัติ และแนวโน้มอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์ในปัจจุบัน

   
  การผลิตเซมิคอนดักเตอร์ (ที่มา: Unsplash)
   

  7) ติดตามข่าวสารล่าสุดเกี่ยวกับแนวโน้มอุตสาหกรรม

  อุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์มีความเคลื่อนไหวและมีความก้าวหน้าอย่างต่อเนื่อง
  คุณควรรับทราบข้อมูลเกี่ยวกับเทคโนโลยี เครื่องมือ และวิธีการล่าสุดในการออกแบบ VLSI และชิป ด้วยเหตุนี้ คุณสามารถลงทะเบียนในหลักสูตรออนไลน์ เข้าร่วมเวิร์กช็อปที่เกี่ยวข้องกับอิเล็กทรอนิกส์และเทคโนโลยี VLSI และอ่านนิตยสารและสิ่งพิมพ์เพื่อรับทราบข้อมูลอัปเดตเกี่ยวกับการพัฒนาอุตสาหกรรม
   
   

  แนวโน้มในอนาคตและการคาดการณ์อุตสาหกรรม

  อุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์กำลังพัฒนาอย่างรวดเร็วและเปลี่ยนแปลงภูมิทัศน์ทางเทคโนโลยี เนื่องจากความต้องการอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง อนาคตจึงถือเป็นโอกาสมากมายสำหรับวิศวกรด้านอิเล็กทรอนิกส์และ VLSI รวมถึงนักออกแบบชิป การเปลี่ยนแปลงหลายอย่างจะเกิดขึ้นในอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์ ตัวอย่างเช่น การออกแบบและการผลิตชิปอัจฉริยะความเร็วสูง ปลอดภัย ผ่านการบูรณาการ AI และ MLการใช้วัสดุอินทรีย์ และการแก้ปัญหาห่วงโซ่อุปทาน อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์และเซมิคอนดักเตอร์ต้องการวิศวกรที่มีทักษะและความสามารถซึ่งสามารถออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์คุณภาพสูงรวมถึงไอซี รัฐบาลอินเดียมีภารกิจในการผลิต VLSI และวิศวกรเซมิคอนดักเตอร์ที่มีทักษะในปี 2024

   

  ในปี 2024 อุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์จะยังคงเติบโตต่อไป พร้อมเปิดตัวบทบาทงานใหม่ๆ และเสนอโอกาสมากมายสำหรับผู้ที่ต้องการสร้างอาชีพในสาขาเทคโนโลยีที่มีการเปลี่ยนแปลง