เครื่องมือ Frontend เทคโนโลยีน่าจับตามอง ปี 2022

    ในการทำ Web Application จะมีการแบ่งออกเป็น 2 ฝั่งหลัก ๆ นั่นคือ Frontend กับ Backend วันนี้ Swiftlet จะมาแชร์ความรู้เกี่ยวกับเครื่องมือที่ใช้ใน ฝั่งของงาน Frontend  พร้อมคำอธิบายอย่างง่ายของ ที่สามารถใช้งานได้ในปี 2022 แต่ละเครื่องมือมีจุดเด่นที่ต่างกัน อย่างไร ไปดูกันเลย !  ยังไม่หมดเพียงเท่านี้ อย่าลืมรอติดตามใน เครื่องมือของการทำงานในส่วนของ DevOps and Cloud Solution และ Testing ในตอนต่อไป
 
 
 

Frontend

React.js

เครื่องมือสร้างพฤติกรรมการแสดงผลต่างๆ บนหน้าจอ Web Application ที่ Facebook เป็นผู้พัฒนาขึ้น

Next.js

เครื่องมือเสริมของ React ที่ทำให้การพัฒนา และการใช้งานดีขึ้น

 

Redux Toolkit

เครื่องมือเสริมของ React ทำให้จัดการการทำงานของส่วนประกอบต่างๆ บนหน้าจอเพิ่มเติมได้ดีขึ้น

TypeScript

เครื่องมือที่ถูกพัฒนาเพิ่มเติมจาก JavaScript ใช้ในการพัฒนาเพิ่มเติมร่วมกับ React

MUI (Material UI)

เครื่องมือสร้างการแสดงผลส่วนประกอบต่างๆ บน Web Application

Swift

 

เครื่องมือสร้างการแสดงผล และพฤติกรรมการทำงานบนหน้าจอ Mobile Application บน iOS

Kotlin

เครื่องมือสร้างการแสดงผล และพฤติกรรมการทำงานบนหน้าจอ Mobile Application บน Android

Svelte

เครื่องมือสร้างพฤติกรรมการแสดงผลต่างๆ บนหน้าจอ Web Application ที่ถูกพัฒนายังไม่นาน ที่ในอนาคตอาจจะสามารถมาแทนเครื่องมือเดิมๆ ได้

เครื่องมือสร้างการแสดงบนต่างๆ บนหน้าจอ WordPress ที่ทำให้การจัดการหน้าจอของ WordPress ทรงพลังขึ้น