Growth Mindset ! ในองค์กร เพื่อการเติบโตแบบก้าวกระโดด

Growth Mindset มีลักษณะอย่างไร
เชื่อว่าความเก่ง ไม่ใช่พรสวรรค์แต่เป็นพรแสวงที่สามารถพัฒนาได้ แม้คนเราเกิดมาต่างกัน แต่ทุกคนสามรถเปลี่ยนแปลงตัวเองได้ด้วยความพยายามและประสบการณ์ไ ม่กลัวความล้มเหลว ชอบความท้าทาย ชอบทดลองสิ่งใหม่ๆให้กับตนเอง เพื่อเสริมสร้างประสบการณ์ใหม่ๆ เชื่อว่าความล้มเหลวเป็บบทเรียนที่ดีเสมอ เป็นคนที่ชอบการเรียนรู้ สิ่งใหม่ๆอยูตลอดเวลา ยอมรับความคิดเห็นของผู้อื่น เพื่อนำมาพัฒนาตนเอง ไม่ยอมแพ้ พยายามคิดสิ่งต่างๆเสมอ คิดในแง่บวกเสมอ และหาทางออกให้ปัญหาได้ดี

Fixed mindset มีลักษณะอย่างไร
มีกรอบความคิดที่แคบ จะคิดว่าความเก่งนั้นเกิดจากพรสวรรค์ ที่ไม่สามารถพัฒนาได้ ไม่ชอบความท้าทาย ไม่ชอบทดลองทำสิ่งใหม่ และกลัวความล้มเหลว

Fixed mindset ของผู้นำสัญญาณเตือนของอันตราย
อันตรายที่เกิดจาก Fixed mindse คิดว่าคความสำเร็จคือสิ่งที่คงทน จะทำให้ผู้นำหรือ CEO รับรู้แต่เรื่องดีๆเกี่ยวกับความสำเร็จของบริษัท โดยไม่สนใจสัญญาณเตือนที่จะเกิดขึ้น และเชื่อในความสมบูรณ์แบบ

Growth Mindset ที่ดีนำไปสู้ความก้าวหน้าในองค์กร
เชื่อในเรื่องของการพัฒนา รับฟังปัญหาของพนักงาน รักการเรียนรู้ เอาใจใส่ทีมงาน และเชื่อว่าทุกคนสามารถมีการพัฒนาและเรียนรู้ได้ คัดสรรคนที่ความพยายามในการทำงาน มากกว่าคนเก่ง มองหาที่รักการเรียนรู้ เมื่อทีมงานทำงานผิดพลาด CEO มีหน้าทีทำให้เรื่งนี้ผ่านพ้นไป ความสำเร็จที่เกิดจากพร้อมแก้ปัญหารวมถึงการยอมรับและแก้ไขข้อผิดพลาด

วิธีเปลี่ยนแนวคิด เพื่อการพัฒนาตัวเอง
Growth Mindset เป็นทักษะที่สามารถพัฒนาได้ เชื่อว่าเราสามารถเปลี่ยนแนวคิดได้ โดยเริ่มที่จะเรียนรู้เรื่องราวใหม่ๆ อาจจะเริ่มจากเรื่องที่เราสนใจ เป็นวิธีที่จะทำให้เราเปิดโลกกว้าง และความคิดที่แตกต่างจากเดิมกรอบแนวคิดนี้จะช่วยให้เราก้าวข้ามความกลัว ไปสู่ความสำเร็จได้มากกว่าการมีแนวคิดในกรอบเดิมๆ

Growth Mindset ผลลัพธ์คือทุกอย่าง สนใจแต่ผลลัพธ์ที่ต้องประสบความสำเร็จเท่านั้น ถ้าไม่ประสบความสำเร็จ จะมองสิ่งนั้นว่าเป็นการล้มเหลว สูญเปล่า และล้มเลิกสิ่งที่ทำทันที Fixed mindset เห็นคุณค่าในสิ่งตัวเองตั้งใจทำ ไม่สนใจผลลัพธ์แม้ว่าจะยังทำไม่สำเร็จ แต่ก็ยังเห็นคุณค่าในสิ่งที่ทำ และไม่ยอมแพ้

บริการ พัฒนาซอฟต์แวร์ แอปพลิเคชัน ตามความต้องการ!

เราเป็นผู้นำในด้านการให้บริการ พัฒนาซอฟต์แวร์ แอปพลิเคชัน และโซลูชันด้านไอที แบบครบวงจร (Full-stack) ตั้งแต่การให้คำปรึกษาไปจนถึงการ Maintenace ระบบ เรามีความตั้งใจที่จะเปลี่ยนให้ นวัตกรรม และไอเดีย ระดับโลกของคุณให้กลายเป็นซอฟต์แวร์ที่มีคุณภาพ โดยที่บริษัทรับพัฒนาซอฟต์แวร์ เขียนโปรแกรม และ แอปพลิเคชัน ตามความต้องการทางธุรกิจคุณได้ ทุกรูปแบบ ทุกประเภท ทุกความต้องการทางธุรกิจ หากคุณมีไอเดียดีๆ ที่ต้องการพัฒนา Software หรือ พัฒนา Application สามารถปรึกษาเราได้ที่นี่!