ติดตั้ง GOLANG ด้วย GVM

[Ubuntu 18.04] ติดตั้ง Golang ด้วย gvm(Go Version Manager)

เราจะติดตั้ง gvm(Go Version Manager) ซึ่งเป็นตัวช่วยในการ จัดการ version ของ Golang จะติดตั้งด้วยคำสั่ง

$ bash < <(curl -s -S -L https://raw.githubusercontent.com/moovweb/gvm/master/binscripts/gvm-installer)

จากนั้น Restart Terminal

ลองทดสอบว่าเราติดตั้งสำเร็จไหมจากคำสั่ง

$ gvm version

ถ้าติดตั้งสำเร็จ จะแสดง Version ของ gvm ให้เราเห็น

ดูรายการ Version ของ Golang ที่สามารถใช้ได้ ได้จากคำสั่ง

$ gvm listall

ต่อไปติดตั้ง Golang กัน ด้วยคำสั่ง

$ gvm install go1.10.3

สังเกตว่าคำสั่งจะมีเลข Version ต่อหลัง ในที่นี้เราติดตั้ง Version 1.10.3

จากนั่นตั้งค่าให้ gvm ใช้ Version 1.10.3 เป็นค่าเริ่มต้น ด้วยคำสั่ง

$ gvm use go1.10.3 --default

ตอนนี้เราได้ ติดตั้ง Golang ได้แล้ว สามารถตรวจสอบ Version ที่เราใช้ gvm ติดตั้ง Golang ไปได้ด้วยคำสั่ง

$ gvm list

แค่นี้เราก็มี Golang ไว้ใช้กันแล้ว