Industrial IoT Solution Expo 2021

 ผ่านไปแล้วกับงาน Industrial IoT Solution Expo 2021 16 ธ.ค. 64 เวลา 9.00 – 16.00 น. ห้องบอลรูม ชั้น 5 โรงแรม S31 เป็นงานแสดงระบบเชื่อมต่ออัติโนมัติ IoT เครื่องมือที่จะช่วยให้ท่านเข้าสู่ Smart Factory ได้ง่ายงานเดียวที่รวบรวมสินค้า เทคโนโลยีและนวัตกรรม IoT ภาคอุตสาหกรรมที่ยิ่งใหญ่ที่สุดแห่งปี โดย Swiftlet ได้เป็นส่วนหนึ่งในการนำเสนอซอฟต์แวร์ แอปพลิเคชัน และ ไอที โซลูชัน ของคนไทยที่ยึดหลักการทำงานแบบ อไจล์ (Agile) เป็นสาคัญ เรามุ่งมั่นในการให้บริการพัฒนาซอฟต์แวร์และโซลูชันระดับโลกที่พัฒนาขึ้นโดยคนไทยสำหรับสภาพแวดล้อมทางธุรกิจไทย ด้วยราคาที่เป็นมิตรกับธุรกิจไทย โดยมีท่านศักดิ์ณรงค์ แสงสง่าพงศ์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ล็อกซเล่ย์ จำกัด (มหาชน) ดูแลกลุ่มธุกิจเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้ให้เกียรติเข้าชมบูธและได้แลกเปลี่ยนความรู้ด้านสินค้า เทคโนโลยีและนวัตกรรม IoT ภาคอุตสาหกรรมอีกด้วย