วิธีการเช็คการเชื่อมต่อด้วยคำสั่ง MTR

คำสั่ง MTR จะเป็นคำสั่งที่รวมการทำงานของ ping , traceroute เข้าด้วยกัน ใช้สำหรับเช็คการเชื่อมต่อแต่ละโฮสภายในหนึ่งคำสั่งเท่านั้น

สำหรับวิธีการใช้งานนั้น สามารถทำได้โดย

mtr -rw [destination_host]

r = report

w = wide-report

ตัวอย่าง

MTR

Advance เพิ่มขึ้นอีกนิด

mtr -rwbzc100 swiftlet.co.th

r = report

w = wide-report

b = show-ips  จากด้านบนจะเห็นว่าถ้ามี hostname จะโชว์แค่ hostname ไม่โชว์ IP

z = aslookup

c = report-cycles

MTR

ความหมายค่าของแต่ละฟิลด์ของรีพอร์ทจาก mtr

Lost% – Shows the % of packets loss at each hop.
Snt – Shows the no:of:packets being sent.
Last – Latency of the last packet being sent.
Avg – Average latency of all packets.
Best – Displays the best Round Trip Time for a packet to this host (shortest RTT).
Wrst – Displays the worst Round Trip Time for a packet to this host (longest RTT).
StDev – Provides the standard deviation of the latencies to each host.