seo

SEO WordPress ทำยังไงให้ Blog ติดอันดับ!

Posted on July 6, 2015 By Anak Umpaivit

SEO คืออะไร?

SEO ย่อมาจาก Search Engine Optimization อธิบายคร่าวๆ คือการทำให้ Website ติดอันดับการแสดงเมื่อมีคนค้นหาใน Search Engine อย่าง Google, Bing ฯลฯ นั่นเอง SEO นั้นเป็นสิ่งสำคัญ เพราะทุกตำแหน่งในการแสดงผลของ Search Engine ย่อมหมายถึงโอกาสที่ผู้สนใจจะเลือกเข้ามาชมเนื้อหา สำหรับ Blog นี้ จะแนะนำการเขียน Blog ตามหลักของ WordPress SEO by Yoast ที่ Swiftlet ใช้งานอยู่ สำหรับพนักงานของ Swiftlet และผู้เริ่มต้นเขียน Blog นั่นเอง

WordPress SEO by Yoast

สำหรับรายละเอียดของ Plugin ตัวนี้ สามารถเข้าไปดูได้ที่ WordPress SEO by Yoast

General

General Tab
General Tab

General  คือ Tab ที่ใช้ตั้งค่า Keyword และ สิ่งที่จะแสดงผลใน Search Engine ประกอบไปด้วย

Snippet Preview

คือหน้าตาของเนื้อหาที่แสดงใน Search Engine ซึ่งจะปรับเปลี่ยนทันทีไปตามการแก้ไขของเราในเมนูด้านล่าง

Focus Keyword

คือ Keyword ที่เราต้องการให้ผู้ที่ใช้งานมองเห็น Blog ของเรา โดยเมื่อเราเลือก Keyword มา Plugin จะทำการตรวจสอบเนื้อหาของเราโดยอัตโนมัติว่ามี Keyword อยู่ที่ส่วนไหนบ้าง และจำนวนเท่าไหร่ ซึ่งประกอบไปด้วย
– Article Heading ก็คือหัวข้อของ Blog ของเรานั่นเอง
– Page title คือ Title ที่แสดงใน Google สามารถแก้ไขได้ที่เมนูด้านล่าง และตรวจสอบได้จาก Snippet Preview
– Page URL คือ URL ที่เราตั้งค่าให้กับ Blog นี้ สามารถแก้ไขได้ด้านล่างของ Article Heading โดยหาก Keyword มีการเว้นวรรค ให้ใช้ “-” แทน
– Content คือเนื้อหาของ Blog
– Meta description เช่นเดียวกับ Page title เราสามารถแก้ได้ด้านล่าง และตรวจสอบได้จาก Snippet Preview

SEO Title / Meta description

คือหัวข้อ และเนื้อหาที่จะแสดงใน Search Engine ซึ่งตัวอย่างจะแสดงที่ Snippet Preview และเมื่อเราแก้ไข ที่Snippet Preview ก็จะแสดงผลให้ดูทันที โดยหากเราไม่กรอก SEO Title และ Meta description และเว้นว่างไว้ Plugin จะตั้งค่า Default โดยเลือก Heading และ ย่อหน้าแรกของ Content มาแสดงแทน เราจึงควรเขียนขึ้นใหม่เพื่อเลือกข้อความที่จะดึงดูดผู้ที่สนใจให้เข้ามาชม และควรมี Keyword ประกอบอยู่ด้วย

Page Analysis

Page Analysis
Page Analysis

คือ Tab ที่ Plugin ใช้ประมวลผลว่า SEO ของ Blog เราผ่านเกณฑ์ใดบ้าง โดยแบ่งออกเป็นข้อๆ และแบ่งความละเอียดตามสี ซึ่งสีเขียวจะดีที่สุด เราไม่จำเป็นต้องทำให้เขียวทุกหัวข้อ เพราะในบางข้อนั้น ก็ไม่สามารถวัดได้จริงๆ เราลองมาดูรายละเอียดและเงื่อนไขแต่ละอย่างกัน

– Keyword ควรปรากฏใน URL

– Score จาก Flesch Reading Ease Test เป็นการทดสอบความยากง่ายในการอ่าน โดยวัดจากความยาวของคำและประโยค แต่สามารถใช้กับภาษาอังกฤษได้เท่านั้น

– Keyword ปรากฏในหัวข้อย่อย (Tag <hx>)

– รูปภาพที่แสดงในเนื้อหา มี Keyword อยู่ใน Alt tags

– เนื้อหามี Link ออกไปภายนอก ( Website) อื่นๆ

– Keyword แสดงอยู่ในย่อหน้าแรกของเนื้อหา

– จำนวนความหนาแน่นของ Keyword หากมากไปก็ไม่ดี หรือน้อยไปก็ไม่ดี

– Page title ขึ้นต้นด้วย Keyword (title ของ SEO ไม่ใช่ของ Blog นะครับ)

– Page title มีความยาวอยู่ระหว่าง 40-70 ตัวอักษร

– Meta description มีการแก้ไขเพื่อดึงดูดผู้สนใจ

– Meta description มี Keyword ปรากฏอยู่

– เนื้อหามีความยาาวเกิน 300 ตัวอักษร

– Keyword ที่ใช้ ไม่เคยใช้งานมาก่อน

Social

คือ Tab ที่ใช้ตั้งค่าการแสดงผลบน Facebook โดยหากเราเว้นที่ Title และ Description ไว้ Plugin จะนำ Page title และ Meta description มาใช้แทน และรูปภาพ จะนำรูปภาพจาก Content มาใช้ หรือเราสามารถอัพโหลดใหม่หรือเลือกให้เป็นแบบเดียวกับรูปภาพของ Blog ก็ได้ (Featured Image)

เป็นยังไงบ้าง สำหรับวิธีง่ายๆ ที่จะเพิ่มคุณภาพการ SEO ของ WordPress Blog หวังว่าผู้ที่สนใจจะได้นำไปลองใช้งานนะครับ แล้วพบกันใน Blog หน้า สวัสดีครับ