Background Jobs ด้วย Active Job ของ Rails

background job

โดย แสงเดือน จันทร์ใหม่ – 3 สิงหาคม 2558 Background Jobs คืออะไร Background Jobs คือการทำงานของ process ใดๆ ที่เราต้องการ ให้ดำเนินการอยู่เบื้องหลัง หรือสามารถทำงานไปพร้อมๆ กับการทำงานของระบบที่ผู้ใช้สัมผัส หรือสามารถอธิบายอีกนัยหนึ่งคือ ในขณะที่ผู้ใช้มองเห็นการทำงานต่างๆ ผ่านหน้าจออยู่นั้น เบื้องหลังจะมีบาง process กำลังดำเนินการอยู่ […]