ทำให้ Rails รองรับ CORS แบบง่ายๆ

Posted on June 16, 2015 By Karun Siritheerathamrong Cross Origin Resource Sharing (CORS) คือกลไกที่ทำให้เว็บเซิร์ฟเวอร์สามารถอนุญาต หรือไม่อนุญาต การร้องขอทรัพยากรใดๆ ในหน้าเว็บ ที่ถูกเรียกมาจากโดเมนอื่น ที่ไม่ใช่โดเมนที่หน้าเว็บนั้นอยู่ ตัวอย่างการใช้งานทั่วไป – หน้าเว็บใดๆ ในเว็บไซต์ xyz.com มีการเรียกไฟล์ฟอนต์ และรูปภาพจาก hahaha.com  แล้วเว็บ hahaha.com สามารถใช้ CORS เพื่อไม่อนุญาตให้เว็บอื่นๆ ที่ไม่ได้มาจากโดเมน hahaha.com สามารถเข้าถึงไฟล์ในเว็บได้ – เว็บ api.mydomain.com จะยอมรับเฉพาะคำร้องจากโดเมน mydomain.com และ myfrienddomain.com เท่านั้น ก็สามารถใช้ CORS เพื่ออนุญาตเฉพาะบางโดเมนได้ แม้การเปิดใช้งาน CORS จะช่วยลดปัญหาการเรียกใช้ทรัพยากรข้ามโดเมนหรือการเข้าถึงที่ไม่ได้รับอนุญาตได้ก็ตาม แต่การจะตั้งค่าให้เครื่องเซิร์ฟเวอร์รองรับการใช้งาน CORS ได้ก็ค่อนข้างยุ่งยากพอสมควร ดูจากมาตรฐานของ CORS จาก […]

ทำให้ Rails รองรับ CORS แบบง่ายๆ Read More »