Bundler & Gem คู่พิฆาต Dependencies

Posted on May 14, 2015 By Anak Umpaivit Bundler คืออะไร?           Bundler คือ สิ่งที่ใช้ในการจัดการ Gem ที่ต้องการนำมาใช้กับ Ruby Application ที่เราพัฒนา โดยติดตามความเคลื่อนไหว และติดตั้ง Gem ต่างๆ ตามที่ตั้งค่าไว้ รวมถึงสามารถกำหนด Version ของ Gem ที่ต้องการได้ สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://bundler.io/ Gem คืออะไร?           Gem ใน Ruby เปรียบเสมือน Plugin เสริมที่ช่วยในการพัฒนา Application แต่ใช้การตั้งชื่อเรียกให้เข้ากับชื่อ Ruby (Ruby: ทับทิม, Gem: อัญมณี) โดย Gem จะเป็นเหมือน Feature ที่ผู้ใช้งานสร้างขึ้น และบีบอัดเป็น Gem เพื่อใช้งาน […]

Bundler & Gem คู่พิฆาต Dependencies Read More »