แยก Ruby version/gemset ของแต่ละแอพออกจากกันด้วย RVM

Posted on July 16, 2015 By Karun Siritheerathamrong ต่อเนื่องจากโพสต์ก่อนหน้านี้เรื่อง วิธีติดตั้ง Ruby และ Rails อย่างง่ายด้วย RVM และ Bundler & Gem คู่พิฆาต Dependencies เมื่อเราพัฒนาหลายๆ แอพพลิเคชั่นพร้อมๆ กัน ก็มีโอกาสที่บางแอพฯ จะเรียกใช้ gem เดียวกันกับแอพฯ อื่นๆ แล้วจะทำให้เกิด “ปัญหา” ที่หลายๆ คน มองข้ามไป นั่นคือ….. การตีกันของ gem ต่างๆ ในระบบ ตัวอย่าง… โปรเจ็ก A ใช้ gem mongoid (สมมติให้ตอนติดตั้งเป็นเวอร์ชั่น 3.1.2) โค้ด / วิธีการ query ข้อมูล และ API เป็นไปตาม […]

แยก Ruby version/gemset ของแต่ละแอพออกจากกันด้วย RVM Read More »