วิธีการติดตั้งและใช้ gem liquid ruby on rails

gem liquid ruby on rails

ขั้นตอนการติดตั้ง gem liquid ขั้นตอนที่ 1 ใส่ gem ‘liquid-rails’ บน Project ขั้นตอนที่ 2  $ bundle ขั้นตอนที่ 3 $ gem install liquid-rails เมื่อติดตั้ง 3 ขั้นตอนดังกล่าวเสร็จแล้ว เราจะได้โปรเจคที่มี gem liquid ตัวอย่างไฟล์ […]