5 ข้อดี Stand up Meeting ในองค์กรยุคใหม่

Stand up Meeting คืออะไร ? เป็นการที่ทุกคนในทีม ยืนรวมกลุ่มเป็นวงกลม ปรึกษาปัญหา รับฟัง และพูดคุยกันเป็นเวลาสั้นๆ เนื้อหาในการพูดคุย กระชับ ชัดเจน ไม่ยืดยาวจนเกินไป ซึ่งจะทำทุกวัน อาจจะเป็นช่วงเช้าของวัน ก่อนเริ่มทำงาน เป็นการสร้างเป้าหมายในการทำงานไปในตัว ว่าวันนี้คุณรับผิดชอบงานอะไรอยู่บ้าง และในส่วนงานที่คุณรับผิดอยู่ติดปัญหาหรือไม่ เพื่อจะได้แจ้งคนในทีมให้ทราบและแก้ไขได้ทัน

5 ข้อดี Stand up Meeting ในองค์กรยุคใหม่ Read More »