ไขข้อสงสัย ! Test Driven Development คืออะไร ?

    TDD ย่อมากจาก Test Driven Development คือ รูปแบบการพัฒนาซอฟต์แวร์ที่ช่วยลดความเสี่ยงของความผิดพลาด ทำให้ Code มีประสิทธิภาพมากขึ้น อีกทั้งยังเป็นการลดการเกิด Bug อีกด้วย ในการทำ TDD มีขั้นตอนอะไรบ้าง? การสร้าง Test >> ในขั้นตอนการสร้าง Test นี้ อย่างแรกต้องทราบว่า Project นั้นทำอะไรได้บ้าง แล้วจึงสร้าง Test เพื่อเป็นการตรวจสอบว่าทำงานได้ถูกต้องหรือเปล่า Run test ที่สร้าง >> นำ Test ที่สร้างไว้จากขั้นตอนที่แล้วมา Run ซึ่งผลลัพธ์ที่ออกมาควรจะไม่ผ่าน เพราะยังไม่ได้เริ่มเขียน Code จริง การเขียน Code >> เป็นขั้นตอนการเขียน Code จริงของ Project นั้น Run Test อีกครั้ง >> นำ Test ที่ได้สร้างไว้ใน (ขั้นตอนที่ 1 ) […]

ไขข้อสงสัย ! Test Driven Development คืออะไร ? Read More »