วิธีติดตั้งและการใช้งาน robomongo ใน ubuntu

วิธีติดตั้ง เข้า ubuntu software center ค้นหา robomongo เลือก Install เมื่อติดตั้งเสร็จจะได้ robomongo แบบในรูป  วิธีการใช้งาน เมื่อเข้ามาครั้งแรก ให้ create connection โดยตั้งค่าตามในรูป   เมื่อตั้งค่าตามรูปเสร็จแล้วให้กดปุ่ม Test เพื่อทดสอบว่าสามารถ connect ได้หรือไม่ ถ้าได้กด save และ connect กับ mongo ได้เลย เมื่อ connect เข้ามาในฐานข้อมูลแล้วเราจะเห็นชื่อ databaseและ collection ในฐานข้อมูล ตามในรูป ถ้าเราต้องการค้นหาข้อมูลใน collection ทำได้โดยใช้คำสั่ง ตัวอย่าง เช่น db.getCollection(‘users’).find(ObjectId(“57b2eeaf73776952ca000000”)) (ค้นหาจาก ID ของ record)

วิธีติดตั้งและการใช้งาน robomongo ใน ubuntu Read More »