Basic Unix Commands คำสั่งง่ายๆ สำหรับผู้เริ่มต้น

Basic Unix Commands Posted on June 16, 2015 By Anak Umpaivit ในการพัฒนา Application  Tools ที่เราใช้ส่วนใหญ่ ก็มักจะเป็น Open Source รวมถึงระบบปฏิบัติการอย่าง Unix ด้วย Blog นี้จึงจะเป็นการ แนะนำ Basic Unix Commands ที่มักได้ใช้กับการทำงาน เพราะบางครั้ง คำสั่งที่เราไม่ค่อยได้ใช้ เราก็จะจำไม่ได้ คำสั่ง คำอธิบาย ls ลิสไฟล์ใน Directory ปัจจุบัน cd <option> คำสั่งในการย้ายผู้ใช้ไปยัง Directory ต่างๆ option: ว่างเปล่า ไปยัง home Directory option: folder name เข้าไปยัง Folder ที่ต้องการ option: ~/path/ […]

Basic Unix Commands คำสั่งง่ายๆ สำหรับผู้เริ่มต้น Read More »