วิธีแก้ปัญหา login ใช้งาน Ubuntu แล้วไม่โหลดหน้า launcher (Unity)

เคยหรือไม่  login เข้า user บาง user แล้วไม่โหลด หน้าต่างให้ใช้งานอะไรเลย มีแต่blackground แต่ user อื่นๆใช้งานได้ปกติ

วิธีแก้ปัญหาทำได้โดย

[code language="shell"]sudo service lightdm stop[/code]

หากใช้งาน หน้า UI อยู่ ระบบจะตัดเข้า shell command

[code language="shell"]sudo rm -rf /home/user-prob/.config/dconf/user[/code]

แทน user-prob ด้วย user ที่มีปัญหา

[code language="shell"]sudo service lightdm start[/code]

ระบบจะตัดเข้า หน้า UI

แค่นี้จะสามารถ login ใช้งานได้เหมือนเดิมแล้ว เพียงแต่ config ต่างๆ (เช่น shortcut key สำหรับเปลี่ยน ภาษา ,  ขนาดหน้าจอ , หรือ wallpaper)