ขั้นตอนการตั้งค่า Dynamic DNS และการ Forward Port บนอุปกรณ์ router

ขั้นตอนการตั้งค่า Dynamic DNS บน Router

เนื่องจาก Internet Router ตามบ้านมีการเปลี่ยนแปลง IP ทุกครั้งที่ทำการต่อ internet แต่ละครั้ง การที่จะทำให้ Internet Router ที่ใช้งานตามบ้านสามารถรอรับการ remote จากที่ใดๆในโลกได้นั้น จะต้องใช้บริการที่เรียกว่า Dynamic DNS เพื่อให้รออัพเดทค่า IP ที่เปลี่ยนแต่ละครั้ง ซึ่งวิธีการตั้งค่านั้นมีวิธีการดังนี้

  • Login เข้าไปที่ router ที่ใช้อยู่ ถ้าไม่ได้เปลี่ยน ค่า IP ของ router โดยส่วนมากจะเป็น 192.168.0.1 หรือ 192.168.1.1 หรือ .254 (แล้วแต่รุ่น ดูที่คู่มือประกอบการตั้งค่า)
  • หาเมนู DDNS (โดยส่วนมากชื่อเมนูจะประมาณนี้  เช่นเดิม กรุณาดูคู่มือประกอบการตั้งค่า) ตัวอย่าง เป็นการตั้งค่า DDNS โดยมีProvider เป็น Dyndns.org

    ขั้นตอนการตั้งค่า Dynamic DNS
    จากรูป เป็นเมนูจาก Router Cisco รุ่น EPC3928D
  • เลือก provider เป็น Dyndns*  จากนั้นกรอก Username , Password และชื่อ Hostname ซึ่ง hostname นี้จะต้องสร้างจากที่หน้าเว็บของ provider มาก่อน
  • เลือก save รออัพเดท เป็นอันเสร็จ  หากทำสำเร็จ จะเข้าหน้า Setting Panel  ของ router

* Router บางตัวสามารถใช้ได้หลายProvider เช่น Dyndns,No-IP , …  แต่ที่สามารถใช้ได้แน่นอนกับ Router แทบทุกตัวคือ Dyndns

** ถ้าRouter ไม่รองรับ ก็สามารถหา Client (ส่วนมากเป็น 3rd Party)มาติดตั้งที่ computer เพื่อให้รออัพเดทแทนrouterได้

การ Forward Port บน Router

การที่จะให้service ที่อบู่บน internet สามารถติดต่อกับ service ที่อยู่หลัง router ได้นั้น จะต้องมีการ forward port เพื่อเป็นการบอกว่า ถ้ามีการติดต่อ ด้วย URL หรือIP ใดๆด้วย port หนึ่ง router จะทำการส่งต่อไปยัง host ที่รอรับ connection นั้นๆหลังrouterเตอร์นั้นๆได้ ซึ่งส่วนมากจะใช้กับอุปกรณ์ DVR (เครื่องบันทึกวีดีโอ สำหรับกล้องวงจรปิด เพื่อดูย้อนหลัง) หรือ connect service บน server ที่อยู่หลัง router ซึ่งก็มีconceptคือ กำหนด port สำหรับ อ้างอิงจากภายนอก —> กำหนด IP ของ host  ที่จะทำการ Forward ไป –> กำหนด port ของ service บน host นั้นๆ (เช่น SSH(22) , Mysql(3306) , Web(80) เป็นต้น)

Forward port

จากในรูป จะเป็นการForward Port 8080 ไปยัง 192.168.0.52 ที่port 8080 ซึ่งเมื่อทำการกรอก office.dyndns.org:8080 จากภายนอก ก็จะเข้าไปยัง 192.168.0.52 ที่port 8080  หรือในตัวอย่างที่2 นั้น ถ้าทำการกรอก office.dyndns.org:8088 จะทำการส่งไปยังเครื่อง 192.168.0.4 ที่พอร์ท 443 ที่เป็นport HTTPS นั่นเอง