Block connection บน UBUNTU

Block connection จากที่ไม่พึงประสงค์ได้ง่ายๆ บน UBUNTU

Block connection บน UBUNTU

ในserver ทั่วๆๆไปนั้นจะมีการเปิดใช้ Firewall อยู่แล้ว สำหรับFirewallนั้นสามารถconfigได้มากมาย จะblockแบบใหนอย่างไร ซึ่งจะเหมาะกับผู้ดูแลที่มีความเชียวชาญระดับหนึ่ง  แต่หากต้องการblockโดยไม่พึ่งfirewall ก็สามารถทำได้โดยที่ใน ubuntu จะมีไฟล์อยู่สองไฟล์ที่สำคัญคือ

/etc/hosts.allow

สำหรับไฟล์นี่จะเก็บข้อมูลที่ต้องการจะบอกว่า อนุญาติให้ application ใด connect ได้บ้าง และ

/etc/host.deny

สำหรับ Drop connection จาก client ที่เราไม่ต้องการ

ทีนี่เรามาดูตัวอย่างกันครับ

จาก log ใน auth.log ของ ubuntu พบว่ามีเครื่องจาก จีน IP=125.88.177.87 กำลังทำการ brute-force secure shell ด้วย root user

[code language="shell"]Feb 15 03:53:06 platinum sshd[2400]: Received disconnect from 125.88.177.87: 11: [preauth]
Feb 15 03:53:06 platinum sshd[2400]: PAM 2 more authentication failures; logname= uid=0 euid=0 tty=ssh ruser= rhost=125.88.177.87 user=root
Feb 15 03:53:08 platinum sshd[2402]: pam_unix(sshd:auth): authentication failure; logname= uid=0 euid=0 tty=ssh ruser= rhost=125.88.177.87 user=root
Feb 15 03:53:10 platinum sshd[2402]: Failed password for root from 125.88.177.87 port 63689 ssh2
Feb 15 03:53:15 platinum sshd[2402]: message repeated 2 times: [ Failed password for root from 125.88.177.87 port 63689 ssh2]
[/code]

หากไม่ต้องการให้เครื่องดังกล่าวไม่มายุ่งกับเครื่องserverของเราได้อีกทำได้โดย

เข้าไปที่

vi /etc/host.deny

แล้วป้อนคำสั่ง

[code language="shell"]all:125.88.177.87[/code]

เพื่อบอกว่าไม่ว่าจะconnectด้วย application ใดๆ ด้วย IP  125.88.177.87 เครื่องจะทำการ drop package นั้นทิ้งทั้งหมด

หรือถ้าจะทำการ Drop เฉพาะ ssh ก็สามารถทำได้โดย

[code language="shell"]sshd:125.88.177.87[/code]

เป็นเรียบร้อยครับ IP 125.88.177.87 ก็จะไม่สามารถมาทำอันตรายเครื่องserverอันเป็นที่รักยิ่งของเราได้อีก