Google Map API / Geolocation

Geolocation   เป็นการระบุพิกัด latitude, longitude ในแผนที่ภูมิศาสตร์หรือพิกัดของโลก ด้วยคำสั่ง javascript  โดยผ่านเครื่องมือที่สามารถต่อเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต ความแม่นยำขึ้นอยู่กับอุปกรณ์ที่ใช้เปิดเว็บไซต์ เช่น โทรศัพท์มือถืออย่าง android, iphone จะมี gps ให้ใช้ และ gps นี้จะช่วยให้ระบุพิกัดได้อย่างแม่นยำมาก โค้ดสร้าง Google map / geolocaion บน […]