MySQL vs Mongo

Mongodb(no sql) เป็นดาต้าเบสที่ข้อมูลไม่มีความสัมพันธ์กัน มีการเข้าถึงที่รวดเร็ว รวมทั้งสามารถขยายระบบได้ในอนาคต และ nosql นั้นสามารถเก็บข้อมูลได้หลายแบบ เช่น array hash (key/value) เป็นต้น MySql(sql)  เป็นภาษาที่ใช้ในการจัดการข้อมูลอย่างมีโครงสร้าง ซึ่งปัจจุบันมีโปรแกรมฐานข้อมูลมากมายถูกพัฒนาขึ้นให้รองรับกับ Sql เพื่อให้การจัดการข้อมูลนั้นทำได้ง่ายขึ้น และโปรแกรมที่ได้รับความนิยมก็คือโปรแกรม MySQL ซึ่งเป็น Open Source ที่ใช้งานได้ทั้งใน Linux และ […]

Mongoid Slug กับ Ruby on rails

เขียนโดย นายวุฒิไกร ลิ่มสกุล : 30 มิ.ย 2558         Mongoid slug เป็น gem สำหรับแปลง url ที่ไม่เป็นมิตรกับมนุษย์ หรืออ่านแล้วไม่เข้าใจ ให้อ่านเข้าใจ อย่างเช่น https://swiftlet.co.th/92cc35193275461e1e95569c เป็น https://swiftlet.co.th/mongoid-slug เป็นต้น […]

การใช้งานคำสั่ง mapReduce ใน MongoDB

[ นายวุฒิไกร ลิ่มสกุล : 31/05/2558 ]    การใช้งานคำสั่ง mapReduce ใน MongoDB         คำสั่ง mapReduce เหมาะสำหรับการประมวลผลข้อมูลขนาดใหญ่ จะเน้นการทำสรุปข้อมูลปริมาณมากๆ โดยถูกหยิบยกขึ้นมาแนะนำครั้งแรกโดย Google และใน MongoDB ก็ได้นำ เทคนิค Map […]