Thumbprint Web Application สำหรับลงเวลาทำงาน ใช้งานง่าย ฟีเจอร์เพียบ !

 

Thumbprint คือ Web Application ที่ถูกออกแบบสำหรับใช้ในการลงเวลาการทำงานในบริษัท Swiftlet เพื่อให้สามารถดูรายงานต้นทุนเวลาการทำงานของแต่ละ Project และใช้ข้อมูลนั้นในการพัฒนากระบวนการดำเนินงานภายในบริษัทได้

จุดกำเนิด Thumbprint

Swiftlet เป็นบริษัทรับพัฒนาซอฟท์แวร์ที่ไม่เพียงแค่ต้องการสร้างซอฟต์แวร์ที่มีคุณภาพเพียงเท่านั้น เรายังเป็นส่วนที่สร้างอุตสาหกรรมไอทีในประเทศให้ดียิ่งขึ้น เราจึงมีโครงการรับนักศึกษาสหกิจ หรือนักศึกษาฝึกงานในสายงานพัฒนา Software ในทุกๆ ปี และเพื่อให้นักศึกษามีความพร้อมในการร่วมทำงานกับนักพัฒนา ก็จะต้องมีการฝึกหัดด้วยโจทย์ทดสอบต่างๆ ก่อน

Thumbprint เป็นหนึ่งในโจทย์สำหรับให้นักศึกษาได้เรียนรู้ พัฒนาทักษะ ก่อนเริ่มมีส่วนร่วมในทีมพัฒนาโครงการของลูกค้า โดยมีนักพัฒนารุ่นพี่ดูแลรายละเอียดของงานอย่างใกล้ชิดเพื่อให้ได้งานที่มีมาตรฐาน และน้องๆ ได้รับความรู้ ประสบการณ์ และ Swiftlet ได้ Application ที่สามารถใช้งานได้จริงมาใช้งานในบริษัท

ปัญหา

เริ่มต้น Swiftlet ต้องการ Application สำหรับการลงเวลาทำงานแบบปกติทั่วไป มีการลงเวลาเข้างาน ลงเวลาออกงาน ลางาน และสามารถดูข้อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องได้เหมือนโปรแกรม HR ปกติ จึงเริ่มออกแบบและพัฒนา Thumbprint ใน Version แรกออกมา และใช้งานจริงได้ตามเป้าหมาย

 

เมื่อเวลาผ่านไป Swiftlet ก็พบปัญหาในเรื่องของการคำนวนต้นทุนเวลาในการทำงานของแต่ละโครงการ เนื่องจาก Thumbprint Version แรกไม่สามารถบันทึกลงเวลาในระดับโครงการได้ การลงเวลาทำงานในกรณีที่มีพนักงานได้รับหน้าที่เป็นที่ปรึกษาให้กับบริษัทอื่นๆ  ที่จะต้องลงเวลาแยกเป็น Man-Day หรือ Man-Hour ในเอกสาร Excel ซึ่งมีปัญหาในการจัดการ เช่น มีโอกาสลงข้อมูลผิดพลาด มีการจัดเก็บไฟล์ของแต่ละโครงการในรูปแบบที่แตกต่างกัน ทำให้ไฟล์สูญหาย หรือเมื่อใช้งานไปเรื่อยๆ แล้ว ทำให้ไฟล์มีขนาดใหญ่ ใช้เวลาเปิดนาน ปัญหาเหล่านั้นไม่สามารถแก้ไขได้ด้วยระบบเดิม หรือข้อมูลที่ได้จากระบบเดิม จึงเป็นแนวคิดให้ทำการพัฒนาต่อยอด Thumbprint ให้สามารถใช้งาน และบันทึกข้อมูลที่จะนำมาช่วยแก้ปัญหาได้

แนวคิดในการพัฒนา

การพัฒนา Thumbprint ต่อเติมจาก Version แรกทำได้ยาก เนื่องจากเทคโนโลยี และเทคนิควิธีที่ใช้ยังเป็นรูปแบบเดิมในอดีต ในขณะที่เครื่องมือ และเทคนิควิธีในการพัฒนา Software จะมีการพัฒนาอย่างสม่ำเสมอเพื่อให้มีความสามารถมากขึ้น มีประสิทธิภาพที่ดีขึ้น หรือดูแลรักษาง่ายขึ้น Thumbprint ใน Version ปัจจุบันจึงเหมือนเป็นสนามในการทดสอบเครื่องมือและเทคนิควิธี และพัฒนาให้ได้เป็นมาตรฐานสำหรับเป็นตัวอย่างให้กับน้องๆ นักพัฒนาได้ดูเป็นตัวอย่าง และนำสิ่งที่ดีๆ ที่เราทดลองมาใช้งานจริงกับงานของลูกค้า

ความสามารถ จุดเด่น

  • พนักงานสามารถลงเวลาการทำงานในแต่ละวัน สำหรับแต่ละโครงการ ในหน้าที่ รายละเอียดของงาน และจำนวนเวลาที่ใช้
  • สามารถออกรายออกรายงานผลรวมเวลาทำงานในแต่ละโครงการของแต่ละหน้าที่ เพื่อนำมาคำนวนต้นทุนที่แท้จริงของโครงการ เปรียบเทียบกับราคาที่เสนอลูกค้า เพื่อวางแผนปรับปรุงการทำงานในอนาคต
  • กำหนดตำแหน่งหน้าที่ในแต่ละโครงการได้ไม่จำกัด
  • บันทึกวันหยุดประจำปีของบริษัท
  • กำหนดวันลาของพนักงาน
  • ปรับเพิ่ม, ลด วันลาของพนักงานตามปัจจัยต่างๆ
  • พนักงานสามารถแจ้งคำร้องขอลา และได้รับการอนุมัติได้จากในระบบ
  • บันทึกข้อมูลส่วนตัวที่จำเป็นของพนักงานในการดำเนินการต่างๆ ทางธุรกิจ เช่น ข้อมูลในการติดต่อ และพนักงานทุกคนสามารถเข้าถึงเพื่อใช้งานได้ เช่น ใช้ข้อมูลติดต่อในกรณีมีเหตุเร่งด่วน
  • ออกแบบ เลือกใช้เครื่องมือ และเทคนิควิธีที่ทำให้สามารถพัฒนาต่อยอดได้ง่าย ทำให้ในอนาคตสามารถพัฒนาเพิ่มเติมส่วนต่างๆ ให้กลางเป็น Employee Portal ที่อำนวยความสะดวกให้พนักงานได้ใช้งาน

ลักษณะของธุรกิจที่เหมาะกับการใช้งาน Thumbprint

จุดเด่นของ Thumbprint คือการลงเวลาการทำงานในแต่ละวัน สำหรับแต่ละโครงการ ในหน้าที่ รายละเอียดของงาน และจำนวนเวลาที่ใช้ ทำให้เหมาะกับลักษณะงานที่เป็น Project Base ที่ต้องการ Track เวลาในการทำงานของแต่ละ Project หรือ เช่น ที่ปรึกษาด้านกฏหมาย, รายการวิทยุ, เอเจนซี่โฆษณา, หรือ เอเจนซี่ซอฟต์แวร์ เป็นต้น

บริการ พัฒนาซอฟต์แวร์ แอปพลิเคชัน ตามความต้องการ!

     เราเป็นผู้นำในด้านการให้บริการ พัฒนาซอฟต์แวร์ แอปพลิเคชัน และโซลูชันด้านไอที แบบครบวงจร (Full-stack) ตั้งแต่การให้คำปรึกษาไปจนถึงการ Maintenace ระบบ เรามีความตั้งใจที่จะเปลี่ยนให้ นวัตกรรม และไอเดีย ระดับโลกของคุณให้กลายเป็นซอฟต์แวร์ที่มีคุณภาพ โดยที่บริษัทรับพัฒนาซอฟต์แวร์ เขียนโปรแกรม และ แอปพลิเคชัน ตามความต้องการทางธุรกิจคุณได้ ทุกรูปแบบ ทุกประเภท ทุกความต้องการทางธุรกิจ หากคุณมีไอเดียดีๆ ที่ต้องการพัฒนา Software หรือ พัฒนา Application สามารถปรึกษาเราได้ที่นี่!