Google Map API / Markers

Markers คือ วิธีการนำ Google Maps มาใช้งานและปักหมุด Markers บนแผนที่บนพิกัดหรือตำเเหน่งที่ต้องการเเสดง เพื่อเเทนตำเเหน่งสถานที่ต่างๆ เช่น รถไฟฟ้า บ้าน โรงพยาบาล โค้ดสร้าง Google map / Markers บน web application อย่างง่ายๆ <!DOCTYPE html> <html> […]

Google Map API / Geolocation

Geolocation   เป็นการระบุพิกัด latitude, longitude ในแผนที่ภูมิศาสตร์หรือพิกัดของโลก ด้วยคำสั่ง javascript  โดยผ่านเครื่องมือที่สามารถต่อเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต ความแม่นยำขึ้นอยู่กับอุปกรณ์ที่ใช้เปิดเว็บไซต์ เช่น โทรศัพท์มือถืออย่าง android, iphone จะมี gps ให้ใช้ และ gps นี้จะช่วยให้ระบุพิกัดได้อย่างแม่นยำมาก โค้ดสร้าง Google map / geolocaion บน […]

Google Map API คืออะไร ?

        Google Maps API เป็นชุด API ของ Google สำหรับพัฒนา web application และ mobile application (Android, iOS)ไว้สำหรับเรียกใช้แผนที่และชุด service ต่าง ๆ ของ Google เพื่อพัฒนา […]