วิธีติดตั้ง Ruby และ Rails อย่างง่ายด้วย RVM

Posted on April 30, 2015 By Karun Siritheerathamrong สำหรับใครที่อยากจะเริ่มต้นศึกษาการพัฒนาแอพพลิเคชันด้วย Ruby หรือ Rails คงจะปวดหัวกันไม่น้อย เนื่องจากขั้นตอนในการติดตั้งและเตรียมเครื่องมือในการพัฒนานั้นเยอะเสียเหลือเกิน แถมวิธีในการเตรียมเครื่องมือในแต่ละระบบปฏิบัติการก็ไม่เหมือนกันอีก จนบางครั้งทำเอาบางคนเปลี่ยนใจ ไม่คิดจะลองอีกเลย ก็มี ด้วยปัญหาที่ได้กล่าวถึงไปแล้วในตอนแรก เลยรวบรวมขั้นตอนการติดตั้ง Ruby และ Rails อย่างง่าย แบบ […]

การบริหารความเสี่ยงของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

Chamnan Longlum 30 April 2015 การบริหารความเสี่ยงของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ วัตถุประสงคนี้คือการหาขอมูลหรือคุณลักษณะของระบบในดานความปลอดภัยของข้อมูล ไม่ว่าจะเป็นเครื่องแม่ข่าย(Server) หรืออุปกรณ์เน็ตเวิร์ค โดยผลลัพธที่ไดคือปญหาความปลอดภัยในระบบและแนวทางในการแกไขปญหาตางๆ โดยจะแบ่งเป็นสองส่วนหลักๆคือ Penetration Testing และ  Vulnerability risk assessment Penetration Testing  คือการทดสอบเจาะระบบโดยแฮคเกอร์ ซึ่งการทำpenetration testing (เรียกย่อๆว่า Pentest) จะเป็นการเจาะระบบที่ผู้ผลิตยังไม่เจอช่องโหว่นี้มาก่อนและยังไม่เผยแพร่สู่สาธารณะ […]